Филмови Ларса фон Трира

НАРАТИВНИ ПРОСТОР КАО СЛИКА АФЕКТА:

Како филмски простор може бити осамостаљено средство нарације и како добија квалитете афективности биће приказано на примерима филмског стваралаштва знаменитог редитеља Ларса фон Трира, током представљања студије „Наративни простор као слика афекта: филмови Ларса фон Трира“ др Весне Динић Миљковић.

Програм се одржава у среду, 29. марта са почетком у 19 сати, у Концертној дворани Центра за културу Смедерево.
Кроз разговор са ауторком истраживачког рада програм ће указати на улогу и значај филмског простора и слике у постизању емотивне ангажованости гледаоца, а током обраде теме биће објашњен и појам слике афекта који уводи француски филозоф Жил Делез, релевантан за читање фон Трировог редитељског рукописа.
Отварање слике ка духовном и афективно изграђени простор, својствени су тежњи редитеља да учини присутним невидљиво и да прикаже ирационалне аспекте живота. У интерпретацији Ларса фон Трира простор поприма димензију метафизичког, упућује на религијско искуство, или постаје простор сна, несвесног, дочарава искуство узвишеног или психички крах, уводи нас у поље занемаривања разлике имагинарног и реалног. Током програма биће приказани инсерти из филмова „Европа“, „Кроз таласе“, „Догвил“, „Меланхолија“ и „Антихрист“.
Др Весна Динић Миљковић дипломирала је на Факултету драмских уметности у Београду, смер филмске и телевизијске продукције. Паралелно са радом на домаћим и страним филмовима, на докторским студијама теорије драмских уметности, медија и културе на ФДУ у Београду бави се филмском естетиком и за тему докторске дисертације бира опус данског редитеља Ларса фон Трира. Своја истраживања представила је на више међународних научних конференција и у више стручних часописа.
Улаз на програм је слободан, а модератор је Марко Цветковић, уредник научно-образовног програма Центра за културу Смедерево.