Хроника једног времена кроз фотографски објектив

ИЗЛОЖБА „ДЕВЕДЕСЕТЕ“ У ГАЛЕРИЈИ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ:

У Галерији савремене уметности у петак, 7. априла свечано отварање изложбе фотографија Срђана Вељовића. Аутор овом приликом излаже избор из циклуса радова насталих током почетка распада Југославије, преко периода кризе, бомбардовања, протеста… Ево како његов рад виде  Слађана Петровић Варагић и Мирослав Карић.

Последњу деценију и по колико је у излагачком професионалном смислу активан, и присутан на домаћој уметничкој сцени, фотограф Срђан Вељовић је изградио специфичну ауторску позицију.
Наиме, Вељовићева фотографска пракса и опус се у поменутом периоду развијају како кроз његово интензивно праћење, и документовање различитих видова културног, друштвено активистичког урбаног живота, првенствено Београда, али и Србије и региона, тако и кроз низ пројеката у којима тематски и проблемски иницира и отвара броја питања у вези са социо-политичким контекстима нашег поднебља.
У својеврсној хроници догађаја, појава и ситуација Вељовић настоји да забележи општу слику друштва суоченог са драматичним променама, од свакодневице свог непосредног животног и породичног окружења до одређених колективних простора/зона или малих појединачних гестова непристајања, борбе и отпора политикама које су нас све заједно увеле у околности перманентних криза, нестабилности и неизвесности. Вељовићев фотографски рад сагледан у целини има форму специфичног визуелног истраживања употпуњеног ауторовим промишљањем и самог медија фотографије односно значаја, моћи, потенцијала који фотографија има као документ и као уметнички израз у интерпретацијама и разумевањима друштвених реалности.
Фото пројекат Деведесете настајао је у периоду владавине Слободана Милошевића, од 1987. (то јест од осме седнице ЦК СКС која се може сматрати уводом у каснији распад Југославије) па све до 2000. године потоње политичке промене и транзиције. Наведени период, дужи од једне деценије, Вељовић као и већина становништва у Србији проживљава покушавајући да остави неки вид нормалности у сопственом окружењу. Низ фотографских радова настаје као резултат трагања за начином опстанка у тренуцима док се урушава цео један систем (политички, друштвени, вредносни) који су генерације деценијама уназад градиле и усвајале.
Тако фотографисање код Срђана Вељовића у овом периоду, постаје одређена врста менталне вежбе и потребе да на свој начин реагује, документује, архивира сећање на једну историјску епоху и њој припадајући социјални амбијент. Изложба Деведесете смишљена комплексно као ужи избор из обимне фотографске продукције настале током 90-их, успоставља неколико испреплетаних токова нарације. Фотографије из ове серије нас уводе у различите визуелне наративе у призорима редовног војничког живота, цивилног живота у ратним околностима, живота на студентским и грађанским протестима, живота под бомбама НАТО-а, привида нормалности у динамици урбаног клупског живота, дневних јавних перформативних манифестација отпора, али и манифестација пркоса веселе непобедиве нације и коначно тренутака прославе победе – Слађана Петровић Варагић и Мирослав Карић