Следи санација амбуланте у Коларима и реконтрукција школе у Бадљевици

У ПЛАНУ ЈОШ РАДОВА У СЕЛИМА:

Судећи према расписаним тендерима за извођаче, град Смедерево ће финансирати реконструкцију амбуланте у Коларима, а такође су у плану и обимни радови на постојећој згради школе у Бадљевици како би се ту отворила и амбуланта и вртић.

Две велике јавне набавке објављене су прошле недеље. Прва се односи на избор извођача радова на коларској амбуланти. Подсећамо, у тај објекат је и прошле године уложено доста новца, али су последице поплава биле велике, па је остало још недовршеног посла, а и сама градоначелница је обилазећи простор приликом акције „Јасно је – и село и град“ констатовала да није задаовољна учињеним.
Како би се амбуланта поптпуно преуредила и уједно спречило неко евентуално, наредно пропадање услед сличних временских неприлика, град планира потпуну санацију постојећег објекта. То практично значи радове на унутрашњим зидовима, плафону, замени столарије, термоизолацији фасаде, замену кровне конструкције, али и интервенције на инсталацијама водовода и канализације и обезбеђивање дренаже подрума.
У плану је и постављање аутоматизованог котла на пелет, спољно уређење, постављање система за детекцију и дојаву пожара… Намера је да се објекат, осим већ обављених радова у приземљу, у потпуности санира како би по свему одговарао стандарима.
Амбуланта у Коларима, иако на једној од најнеповољнијих позиција у селу (налази се на нижој висини у односу на пругу и центар села, на потесу који је склон плављењу) простран је објекат са сутереном, приземљем и спратом, и укупно има око 500 квадрата што је и више него довољно да постане мали здравствени центар за мештане Колара и околине.
Друга инвестиција се односи на реконструкцију основне школе у Бадљевици. Реч је о подручном одељњу друговачке школе, за ђаке од првог до четвртог разреда. План је да се ту, део постојећих просторија, тачније запуштени део тог објекта, преуреди тако да мештани добију и амбуланту и вртић.
Како би се то остварило, у плану је санација кровишта лимарски и столарски радови, обнова плафона, подова, фасаде, реконструкција тротоара, степеништа и израда пешачких рампи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *