Град субвенционише самозапошљавање

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ:

Национална служба за запошљавање и град Смедерево расписали су конкурс за доделу субвенције за самозапошљавање у 2017.

Право на средства имају лица са евиденције НЗС, а субвенција се додељује у једнократном износу од 180 000 динара, односно 200 000 у случају запошљавања вишкова запослених или 220 000 уколико аплицирају незапослене особе са инвалидитетом.
Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.
У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи ради оснивања привредног друштва, уколико се заснива њему радни однос субвенција се одобрава у износу од 200.000 динара по кориснику.
Они који добију средства у обавези су да регистровану делатност обављају најмање 12 месеци.