Корови у пшеници и како их сузбити

Корови су значајан фактор у ометању пшенице током њеног развоја. Поред тога што пшеници онемогућавају нормалан развој одузимајући јој простор, минералне материје и воду, онда када је најосетљивија, корови приликом жетве ометају и онемогућавају ову меру, нарочито ако су на парцели присутни робусни корови као што је паламида и лапак. Иако је пшеница један од првих усева у коме је почела примена хербицида, утисак је да су нам њиве под овим усевом изузетно закоровљене. Данас на тржишту постоји велики број различитих препарата за ову намену.
Најбитније је да произвођачи знају који су корови проблем на парцели и какав је интезитет закоровљености. Састав коровске заједнице,доминантни корови и осетљивост доминантних корова према хербицидима,треба да буде основ при избору препарата.
Поред правилног избора хербицида битна ставка је и време примене хербицида. Сувише рана примена има за последицу половичан ефекат на корове, јер уколико корови у моменту третирања нису никли, ефекат изостаје јер ће ти исти корови касније направити велики проблем. Сувише касна примена је добра јер се овом приликом захвата велик број изниклих корова, али је тада већ дошло до смањења приноса, јер је мера спроведена кад су корови начинили одређене штете. Такође, касна примена препарата може довести и до појаве фитотоксичности на усев и долази и до гажења усева и он се до краја вегетације не може усправити , што такође доводи до смањења приноса.
Хербициди примењени у правом тренутку су једини исправан приступ у сузбијању корова у пшеници, а прави тренутак је моменат када корови почну да угрожавају нормалан развој пшенице, што је период од бокорења до појаве првог коленца. Хербициди примењени у том тренутку испољавају максималан ефекат на корове онда када је то усеву потребно, негативне последице на усев су сведене на минимум.
Пре извођења самог третмана хербицидима, треба прегледати усев на присуство симптома болести листа. Уколико су симптоми болести присутни ( лисна пегавост, пепелница, рђа), применити следеће фунгициде: FALCON, ANTRE PLUS, FLUOCO, PRESTIGE, MIRAGE, IMPACT, TILT. Сузбијање Леме вршити следећим инсектицидима: FOBOS, VANTEX, DECIS, CYTHRIN, TALSTAR.
Препорука је да се истовремено са хербицидом употреби и неко од средстава за прихрану. На тај начин се ублажава стрес кроз који усев пролази после примене хербицида.
Пре употребе препарата обавезно прочитати упутство за примену како би знали основне карактеристике: моменат примене и спектар деловања.

Саветодавац:
Славица Стојкић