За спортске програме 72 милиона

РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА:

Јавни позив отворен до почетка јула, рок за одлучивање 90 дана.

Јавни позив за избор програма у области спорта, намењен је пројектима којима се подстичу и стварају услови за унапређење спортске реакреације и бављења спортом, посебно деце, младих и жена са инвалидитетом, програмима који се односе на изградњу и одржавање спортских објеката, затим, за организацију такмичења од посебног значаја за град као и учешће наших спортиста у надметањима у земљи и иностранству, организовање спортских кампова.
Такође, за средства се може аплицирати пројектима који се односе на побољшање физичког васпитања деце у школама, стипендирање за спортско усавршавање, спречавање негативних појавва попут допинга, насиља и недоличног понашања или су намењени стручном усавршавању спортских радника. Јавни позив се односи и на обезбеђивање средстава за награде и признања за постигнуте резултате.
Позив је објављен 22. јуна, рок за пријаву је 15 дана, али ће, онима чији пројекти буду изабрани, новац на располагању бити тек крајем септембра. Наиме, рок за одлучивање је чак 90 дана. У случају да толико прође, наше спортске организације пројекте неће моћи да почну пре октобра, уз обавезу да их заврше до краја године.