После првог круга слободно 65 места

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

У смедеревским средњим школама, планом уписа било је предвиђено 1158 места (иначе нешто више од броја свршених основаца којих је било 1054).

Њих 964 уписано је у првом кругу, док ће петоро, који су остали нераспоређени, морати да покушају поново, током другог уписног круга.

Слободних места више нема у Економско – трговинској и Музичкој школи, док их у остале три школе има још 65.
Када је о Гимназији реч, уписано је филолошко и одељења друштвено – језичког смера, док је скоро читаво једно одељење природно математичког остало празно. Тачније, има 29 слободних места.
У Техничкој школи, на располагању је више профила трећег степена. Слободних места има на смеровима механичар хидраулике и пнеуматике, електроинсталатер 14 , електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (2), електромонтер мрежа и постројења (10), електромеханичар за машине и опрему (13) и оператер за прераду метала (15).
У школи „Деспот Ђурађ“ није попуњен четворогодишњи смер пољопривредни техничар (5), као и трогодишњи за месаре (8), произвођаче прехрамбених производа (9) и кројача (15).
Да ли због тога што је у питању нова и самим тим недовољно позната пракса или родитељи и ђаци нису били довољно информисани, тек, карактеристично је да су, у првом кругу, оба одељења дуалног образовања у Смедереву попуњена само половично. По 15 слободних места тако, после првог уписног круга има на смеровима за модног кројача и оператера за прераду метала.
Правилником је предвиђено да се одељења могу формирати и са тим бројем, а уз то, остаје могућност и да ће се након другог уписног круга, а затим и у августу, пријавити још ученика, можда баш за неки од тих смерова.
У случају осталих поменутих, а недовољно попуњених одељења, школе одлучују на који начин ће организовати наставу, па је спајање одељења, у случају да има најмање пет заједничких предмета увек опција. Ипак, коначан исход овогодишњег уписа у средње школе биће известан тек крајем августа.