Грејна сезона – највећи загађивач Смедерева

АНАЛИЗА ПРИСУСТВА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА УКАЗУЈЕ:

Чињеница да се присуство суспендованих честица драстично смањује са првим пролећним месецима указује на то да је ваздух у Смедереву и околини загађен пре свега током сезоне грејања било да је реч о центру или селу попут Раље где се такође узимају узорци.

Подсећамо, како су Наше новине раније писале, Градском заводу за јавно здравље Београд, путем тендера је поверена услуга анализе присуства суспендованих честица у ваздуху као и утврђивање заступљености тешких метала. Уговор је потписан прошле године у октобру чиме се Завод обавезао да ће до октобра 2017, континуирано, на два мерна места (Центар за културу и сеоско домаћинство у Раљи) спроводити и објављивати ове анализе на месечном нивоу. Судећи према њиховим извештајима, тврдње да је у Смедереву, индустрија тек само делимични загађивач и да је највећи проблем заправо грејна сезона, имају упоришта.
Наиме, разлика између резултата мерења у сред зиме – током јануара и на пролеће – у мају је драстична.
У јануару је било 13 узорковања у трајању од по 24 сата. За параметре који очитавају концентрацију суспендованих честица РМ10 свега је у четири случаја евидентирано присуство ове материје мање од граничних вредности (50 микро грама по метру кубном). Тако је 2. јануара, измерена концентрација од чак 223 микро грама, 23. јануара то је било 210. Осталих дана, бележене су вредности од 190, 172,106 па до 63 …
У Раљи је током јануара, највећа концентрација суспендованих честица (287 микрограма) регистрована 23. јануара (такође четири дана испод 50 микрограма, док је осталих дана било од 181, 171, 160, 140 до 134.
Присуство тешких метала прати повећане концентрације РМ10 па је знатно изнад циљне вредности био арсен, никл и бензопиреин у концентрацијама многоструко вишим од циљних вредности.
Извештај за мај, на мерном месту у граду, даје сасвим другачију слику. Од 14 мерења у свега два случаја забележена је концентрација суспендованих честица и то од 56,7 и 68 микрограма по метру кубном. Свега 19 микрограма РМ10 по метру кубном забележено је 8. маја. И осталих дана, вредности су се кретале у просеку од 40 микрограма по метру кубном.
Слична ситуација је била и у Раљи (два дана прекорачења од 56 и 66 микрограма). Бензопирен и арсен остали су присутни у нешто већој концентрацији.