На евиденцији – никад мање незапослених!

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

На крају првог полугодишта ове у односу на исти период прошле године број незапослених на евиденцији смедеревске филијале Националне службе за запошљавање у паду је за близу 11 одсто, а у граду Смедереву за 13 процената. Подаци, такође, говоре да су на смањење броја незапослених значајно утицале и активне мере запошљавања.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је за 2017. годину издвојило за субвенције више од три милијарде динара за остала лица и око 550 милиона динара за подршку у запошљавању oсоба са инвалидитетом. Филијали Смедерево, којој поред Града Смедерева припадају општине Велика Плана и Смедеревска Паланка, опредељено је ове године више од 50 милиона динара за субвенцију осталих лица и око седам милиона за субвенцију особама са инвалидитетом. Овим средствима запослено је више од 250 лица са евиденције Националне службе за запошљавање.
Град Смедерево и општина Велика Плана годинама уназад (Смедерево од 2007. године) имају основане Локалне савете за запошљавање и за активне мере запошљавања издвајају знатна средстава из буџета.
-Од 2011. године Министарство је започело суфинансирање локалних акционих програма запошљавања. Тако је ове године на 15 милиона динара, колико Смедерево издваја за наведене мере, Министарство издвојило око 12,8 милиона динара. Локални савет за запошљавање Града Смедерева наведеним средствима обухватио је три мере – самозапошљавање, запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих лица и јавне радове. За Велику Плану на девет милиона динара из буџета, Министарство је издвојило око осам милиона 650 хиљада динара. Од 2007. године у Смедереву се наведеним средствима запослило преко хиљаду лица са евиденције филијале Смедерево – прича за Наше новине Драгослав Милановић, начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништва и образовање и обуке.
На крају јуна на евиденцији смедеревске филијале Националне службе за запошљавање било је 14016 лица, што је у овом посматраном периоду најмање у последњих неколико година. Поређења ради, лане на крају јуна на евиденцији су била 15693 лица – 10,7 одсто више него ове године.
-Што се тиче самог града Смедерева, на евиденцији Националне службе за запошљавање на крају првог полугодишта била су 7.473, а прошле године у истом периоду 8583 лица. Дакле, у Смедереву је број незапослених смањен за 1100 лица, односно за 13 одсто, што је изнад просека филијале – додаје Милановић.
По речима Драгослава Милановића, у првих шест месеци ове године на нивоу смедеревске филијале НСЗ запослено је 11.890 лица. Када се погледа заснивање радног односа, на неодређено време запослено је свега 1935 лица, нешто више од 16,2 процента. Доминантан облик остаје запошљавање на одређено време и на тај начин запослено је 9955 лица.
-На нивоу града Смедерева током првог полугодишта посао је добило 4.969 наших суграђана. На неодређено време запослена су 1302, или 26,2 одсто, а на одређено време 3667 лица. Интересантан је и податак да је у општини Велика Плана у првом полугодишту запослено 5.362 лица, и, у поређењу са истим периодом прошле године, број запослених већи је 1.000 лица, или 27 процената. Посао на неодређено време добило је 341 незапослено лице, или 6,5 одсто у односу на укупан број запослених – додаје Милановић.
Што се тиче локалних програма запошљавања, Смедерево је отишло најдаље на нивоу филијале, док Велика Плана од 2010. .године активно учествује у реализацији активних мера на нивоу општине.
-Ове године Велика Плана, као једна од мањих општина, издвојила је за активне мере запошљавања око девет милиона и добила од државе 8,6 милиона динара. Са стањем у општини Смедеревска Паланка, на жалост, и надаље не можемо да будемо задовољни. Тамо, и поред више покушаја, још увек није основан Локални савет за запошљавање, због чега губе сви, како општина, тако и незапослена лица и послодавци те општине – истиче Милановић.
Проценат субвенција државе зависи од групе развијености којој припада поједина локална самоуправа. Смедерево, рецимо, спада у другу групу развијености, па је ове и прошле године учешће државе у суфинансирању програма мера било 45 одсто, док је учешће града износило 55 процената. Истовремено у Великој Плани, која припада трећој групи развијености, учешће из републике износило је 49 одсто, а локалне самоуправе 51 проценат.
Драгослав Милановић истиче, такође, да је за активне мере у складу са Локалним акционим планом запошљавања града Смедерева само ове године опредељено више 27,7 милиона динара.
-Ове године, у складу са Локалним акционим планом, расписали смо 15. маја јавне позиве и конкурс за јавне радове. За јавне радове издвојено је око 5,5 милиона динара, донета је одлука за се субвенционише 17 извођача који ће ангажовати 55 незапослених лица и трајаће три месеца. Што се тиче програма самозапошљавања, одвојено је око 9,8 милиона динара и донета одлука да 54 лица, која ће добити од 180 до 220 хиљада динара, оснују своје привредне субјекте – каже Милановић.
Такође, у оквиру програма тзв. новог запошљавања, а ради се о запошљавању лица из категорије теже запошљивих ( млади до 30 година и старији од 50 година, нискоквалификовани и технолошки вишкови, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, особе са инвалидитетом…), одвојено је 12 милиона динара, и том мером биће обухваћено око 80 лица. Јавни позив за ову меру је отворен до 30. новембра или до утрошка средстава.
-До сада је донета одлука за 33 послодавца који ће запослити 52 лица са евиденције филијале Смедерево. Потрошене су две трећине планираних средстава, па користимо ову прилику да позовемо послодавце који планирају запошљавање нових лица да дођу и доставе захтеве служби док се не утроше средства – рекао је Драгослав Милановић.