Шта после удара града?

САВЕТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ СТРУЧЊАКА ЗА ВОЋАРЕ:

Недавне падавине оштетиле су усеве широм Србије. Ево које мере сада могу да предузму воћари.

Пише: Вида Евстратиев, дипл. инжењер пољопривреде

Знамо колике су штете када удари лед по пољопривредним културама, а посебно код воћних врста. Ово је веома важно за воћаре, јер штета од леда код воћара се не испољава само у години туче већ се то преноси на наредне године, а ако су млади засади  и лед веће крупноће, ове последице могу бити трајне до краја експлотације истих. Из ових разлога потребно је предузети више мера како бисмо санирали штете од леда.
Као прво треба у року од 24 сата извршити третирање, а најкасније за 48 часова, погодним препаратима против појаве трулежи и других болести. Препарати  који се користе су системици комбиновани са препаратима на бази бакра.
Поред ових препарата потребно је додати и неко фолиарно ђубриво нпр. Н:П:К = 20:20:20, 14: 11:25 и друго у концентрацији 0,3 % до 0,5 %.
Поред ових хемијских мера потребно је санирати воћњак одстрањивањем јако оштећених или сломљених грана,
Тучен воћњак је као болестан човек, па му је потребна и већа пажња. Не треба да се дозволи јача појава корова. Треба чешће вршити површинску обраду землишта ради спречавања губљена влаге и ако је период кишни, било би пожељно исти прихранити Н ђубривом у количини од 200 кг по 1ха.  Ако имамо услова за наводњавање ову меру можемо поновити преко система за наводњавање. Ефекти ове мере су изузетно повољни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *