За ревитализацију пољских путева више од 16,6 милиона

ОКОНЧАН ТЕНДЕР, ИЗАБРАНИ ИЗВОЂАЧИ:

Прошле недеље одлучено да посао ревитализације у пољских путева буде поверен фирми Емпорио тим и Несам инжињерингу из Смедеревске Паланке.

За уређење око 19 000 метара пољских путева биће издвојено 16,6 милиона динара без пореза на додату вредност. Подсећамо, ревитализација се односи на насипање каменим материјалима оних потеса који су због дугогодишње употребе у великој мери деградирани за нормално одвијање саобраћаја. Набавком су предвиђени припремни радови, крчење и сечење шибља и ниског растиња, земљани радови (машинско равнање, рашчићавање и планирање пута, опоравак и стабилизацију коловозне конструкције), као и радови на одржавању система за одводњавање. Деонице су у просеку дуге око пола километра, осим када је реч о планираним радовима у селима Сараорци, Липе, Луњевац и Осипаоница. У Бадљевици ће бити саниран пут на потесу Сење брдо до Коњске и Липар слатина. У Биновцу, Селиште – Велика бара, Водњу, Бобина јаруга, у Вранову Моравски пут (главни пут), а у Врбовцу Дермановац. У Добром Долу, извођачи ће ревитализовати потес Карина бара, у Друговцу Водице и Брест, у Коларима Кључеви, затим Ревница у Куличу, пољски пут на потесу Садове у Ландолу, као и Луг који спаја Лугавчину са Сараорцима. У Липама ће се радити на Штирнику, у Луњевцу на атарском путу према гробљу, а у Малој Крсни, овом набавком је предвиђено уређење Шеварике. Мештани Малог Орашја могу да очекују насипање потеса Царевац, Михајловчани боље услове на путу ка Луњевцу, што је у плану и када је реч о Чешљизу, путу из Осипаонице ка Скобаљу. У Петријеву ће бити саниран потес Баре, у Радинцу Дуго поље, у Раљи Шешковац, Сараорцима Гојковац, Сеонама Дриње и Леније, у Суводолу Бизинац, Скобаљу моравску пут до Даме, Удовицама потес Баре и Морава у Шалинцу.
Рок за извођење радова је 30 календарских дана од тренутка када извођаче у посао уведе надзорни орган.