О вештини државништва у Центру за културу

СЛЕДЕЋИ ГОСТ – ДР НЕВЕН ЦВЕТИЋАНИН

Нова трибина у склопу научно-образовног програма Центра за културу Смедерево која ће се одржати 15. новембра имаће за тему вештину државништва. Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник Института друштвених наука и аутор (поред осталог) студија „Политичка механика и вештина државништва“ и „Државништво модерног доба“ говориће о критеријумима препознавања озбиљне државничке вештине као и природи и карактеру државника од формата као динамичног практичног мислиоца који у себи уједињује „ватру“ и „лед“, горљиву визију и хладно процењивање, страст и прорачун. У профилисању вештине државништва потврђене од „архетипских“ времена до модерног доба, Цветићанин ће указати на способност превођења хаоса у ред, далековидост спрам реалних историјских склопова, уобличавање снопа историјских сила у дуготрајније друштвене и државне идентитете, смисао за успостављање равнотеже и синтезе у пољу сила одређеног доба и „духа времена“. Трибина „Вештина државништва“ почиње у 19 сати у Концертној дворани, а улаз је слободан.