О наоружању и витештву у средњевековној Србији

НЕ ПРОПУСТИТЕ НОВУ ТРИБИНУ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ:

Наоружање и витештво у средњовековној Србији биће тематизовани на предавању које ће се одржати у оквиру научно-образовног програма Центра за културу Смедерево у понедељак, 27. новембра.

Археолог Марко Алексић упознаће заинтересоване са резултатима истраживачког рада који је за циљ имао што целовитији приказ места и улоге витеза у средњем веку, витешке културе и витешког система вредности, као и научно утемељену реконструкцију времена и амбијента у коме се витештво развијало. Биће изложен концепт тешко оклопљеног коњаника у средњовековној Европи и предочена војна и друштвена позиција витезова, уз неизоставно представљање њихове етичке оријентације на чијем познавању и почива Алексићево подсећање на то да је витешки кодекс дубоко усађен у идентитет европских народа, те да он припада и историјском искуству и идентитету српског народа. На основу историјских извора и археолошких налаза моћи ћемо да се детаљније упознамо са витешком опремом, оружјем витезова, ратничком вештином која је била неопходна за употребу тог оружја, начином на који су се витезови борили. Алексић ће о витешком етосу и о његовој заступљености на српским подручјима у средњем веку, као и у српском културно-историјском наслеђу говорити посвећујући пажњу и духовној и верској димензији витештва као чиниоцу од темељне важности. У том контексту говориће се о схватању врлине и значењу подвига, као и о опредељености за „Царство небеско“ српских витезова. Присутни ће моћи да чују шта је посета Светог Саве Сиону значила за српску витешку традицију, каква је веза представе о светим ратницима са војним, односно витешким деловањем. Биће направљен осврт и на приврженост витешкој култури српских владара као што су Цар Душан, кнез Лазар, деспот Стефан Лазаревић (припадник угледног витешког реда Змаја), као и на начине у којима се у њиховом деловању и одлукама та приврженост манифестовала.
Програм ће се одржати у Концертној дворани са почетком у 19 сати, а улаз је слободан.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *