Даље ширење мреже зависи од два фактора – смањења губитака и повећања наплате

СРЂАН СТОЈКОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП ВОДОВОД:

Ово, у разговору за Наше новине, а у оквиру завршнице пројекта „Могу ли пут и вода до сваког домаћинства“, сумирајући планове за даљи рад на проширивању водоводне мреже у селима, каже директор Водовода, Срђан Стојковић.

Тренутно најактуелније у ЈКП Водовод, када говоримо о побољшању услова у сеоским срединама је свакако прикључење села Водањ на систем. Како се одвија план и докле се стигло?

Након изградње магистралног цевовода од села Петријево до резервоара у селу Водањ створили су се последњи и најважнији услови за водоснабдевање мештана села градском водом. Паралелно са изградњом цевовода, ЈКП Водовод је вршио поправку и уградњу (на местима где нису постојали) муљних испуста за периодично, контролисано испирање локалне водоводне мреже. Након уградње одређене опреме у резервоар у Водњу, како би исти могао да функционише у постојећем систему, почетком децембра месеца, пуштена је вода из градског система водоснабдевања. Морам да напоменем, да смо пре пуштања воде извршили припреме у виду прања резервоара и све до данас вршимо испирање комплетне водоводне мреже. Пре пуштања воде из градског система, вода у селу је била забрањена за пиће од стране овлашћене инспекције у дужем периоду уназад. Важно је да све протиче по плану, врши се свакодневно испирање мреже и контрола квалитета воде од стране интерне лабораторије. Након испуњења свих услова, акредитована лабораторија ће узети узорак и по добијању позитивног решења вода ће бити за употребу у санитарне сврхе. Број корисника остаје исти као што је био и до сада или већи у случају изградње нових стамбених или пословних објеката.

Колико је, посао организовања водоснабдевања у селима тежак посао и које су наредне етапе планиране?

Повезивање преосталих села би требало вршити по етапама у зависности од динамике изградње система и близине села постојећем систему цевовода. То значи да треба користити модел, рецимо Водња, доградња цевовда и повезивање са постојећом интерном мрежом. Логично је повезати најближа села постојећем систему, јер је за њих потребно мање улагања у доградњу мреже и изградњу нових објеката водоснабдевања. Добар пример за то је изградња магистрално -дистрибутивног цевовода на потезу Орешац, који представља прави пример ширења мреже (изградња цевовода на Југову 2016.године и завршетак изградње на Орешцу у овој години), увођења нових корисника и приближавања крајњем циљу – водоснабдевање села аутономног система. Наравно реч је, у овом случају, о селу Сеоне. Такође, доградњом релативно мање мреже могуће је”припојити” и село Коларе на градски систем.
Брзина ширења мреже и повезивања осталих аутономних система зависиће од много фактора. Напоменућу оне најважније – смањење губитака у систему и повећање наплате за услуге испоручене воде. О томе сам говорио раније и мој рад ће се заснивати на овоме.

Шта још Водовод планира у 2018. када је реч о водоснабдевању у селима, где ће се шта радити?

Што се тиче села који су у аутономном систему водоснабдевања, ЈКП Водовод ће, пре свега, наставити да побољшава квалитет воде за пиће уградњом опреме за хлорисање у преостала села (дозир пумпе, резервоари за натријумхипохлорит, анализатор хлора и потребна аутоматика са прикључком на електро мрежу), како би се обезбедила микробиолошка перманентна исправност воде у наведеним системима. Такође, наставиће се са израдама неопходних пројеката за потребе започињања процеса легализације изворишта аутономних система водоснабдевања.
Када су у питању села која су прикључена на градски систем, задатак је да наставимо са квалитетним водоснабдевањем, у смислу да у сваком тренутку омогућимо континуирано водоснабдевање до сваког корисника са довољном количином воде и адекватним притиском у мрежи. Подсећам да сваки водоводни систем је „жив организам“ и потребан је константан мониторинг и правовремено и квалитетно решавње свих проблема који се јављају у току експлоатације.
Не заборавимо да настављамо са започетим радовима на побољшању квалитета водоснабдевања корисника на рубним деловима висинских зона, тако да у 2018. години не очекујем делове система са поремећајем у водоснабдевању у периодима сезонске повишене потрошње воде. Наставиће се са изградњом и реконструкцијом нове и постојеће водоводне и канализационе мреже према плану који је усвојен за 2018. годину.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *