Опасност се надвила над фабриком

ЗБОГ ШТРАЈКА ОД ПРЕ 12 ГОДИНА „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“ ПОНОВО НА ПРЕКРЕТНИЦИ

МБС се озбиљно спрема за даље освајање тржишта у 2018, али сви запослени су свесни да им будућност зависи и од исхода бројаних и компликованих судских спорова.

Као што су „Наше“ раније писале, поступци који се пред различитим судовима воде, када је реч о штрајку у МБС – у и његовим последицама, трају већ дуже од деценије. Према очекивањима, ово би требало да буде година када ће се напокон разрешити велики број тих случајева. Од тога ће умногоме зависити и будуће пословање фабрике.
Поступци су велики и дуготрајни, али оно што је већини заједничко јесте да, у случају да суд процени да су повређена права радника штрајкача након пресуде у њихову корист могу да покрену поступак за надокнаду штете за изгубљену зараду. У том случају се рачуна шта је тај радник, по претпоставци да је био запослен, све могао да заради од 2006. до данас а на то се обрачунавају сви порези и доприноси као и камата до исплате. Уз намиривање парничних трошкова може се са сигурношћу рећи да се ради о вишемилионским износима. Право на надокнаду штете радници немају само уколико постоји доказ да су у међувремену били радно ангажовани, али то се ретко дешава, што указује на могућност да су на други начин остваривали приходе.
Када је реч о предметима за надокнаду штете један број њих је већ покренут и води се пред Основним судом у Смедереву, а може се очекивати још већи број. Известан број предмета поводом штрајка води се пред Основним судом у Смедереву, један број пред Апелационим у Београду док је један број у Врховном Касационом суду.
Анализирајући привреду у Смедереву искрсла је прича о МБС-у и споровима који се воде од 2006-е године, са могућим негативним последицама на пословање једног врло успешног предузећа. Јавност Смедерева је упозната са свим што се дешавало од 2006. године до данас, а упозната је и са плановима за 2018. годину. МБС је „породична фабрика“, генерације Смедереваца су радиле и раде у овој фабрици. Нажалост, ти планови могу да буду и неостварени у случају негативних исхода напред наведених спорова. Штрајк је отпочео законито најпре штрајком упозорења 17. јула 2006, када је синдикат најавио и водио штрајк на законит начин, доставио обавештење где ће се и како одвијати тај штрајк, а онда након 10 дана десила се блокада уласка и изласка возила од стране штрајкача које онемогућила послодавца у обављању своје делатности. Тај део штрајка који се одвијао блокадом је незаконито вођење штрајка, али коначну реч о свему овоме даће суд.