Рекордан претовар терета и раст путничког саобраћаја

ПОЈАЧАНА АКТИВНОСТ СМЕДЕРЕВСКЕ ЛУКЕ „ПОДИГЛА“ ПРОЦЕНАТ ПРЕТОВАРА РУДЕ У ЗЕМЉИ

Агенција за управљање лукама евидентирала је у 2017. години чак 10,5 милиона тона претовареног терета на рекама у Србији. То је до сада, највећа забележена количина.

Упркос неповољним временским приликама и обустави пловидбе који су пратили сезону, претовар робе већи је за 16% у односу на 2016. годину. Најчешће претоварена врста терета и даље су шљунак, песак и камени агрегати који заједно чине 29% претовара. Новина је већа количина руда са уделом од 17%, као резултат појачане активности луке у Смедереву. Нафта и нафтни деривати остали су на трећем месту, и чине 16% укупног претовара. Житарице су, због суше која је умањила приносе и повећала цену робе по тони, са досадашњег другог, пале на четврто место, и сада имају 13% учешћа у укупном претовару.
Сарадња са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доследна примена законске регулативе и Акционог плана развоја водног саобраћаја Владе Србије, резултирали су са скоро 70% претоварене робе у проглашеним лучким подручјима, док је пре две године само 40% терета претоварено у лучким подручјима. План је да се у наредном периоду све лучке активности обављају у оквиру проглашених лука и пристаништа – објављује Агенција за управљање лукама.
Путнички саобраћај показао је у 2017. години стабилан тренд раста. Забележено је 996 пристајања крузера и више од 130 000 искрцаних путника на путничким пристаништима у Србији. У односу на прошлу наутичку сезону, број пристајања крузера већи је за 4%, а број путника за готово 11%. Највише пристајања евидентирано је у Београду 539, док су Нови Сад и Доњи Милановац остварили 333, односно 112 пристајања.
Један од задатака Агенције је промоција и развој путничког саобраћаја, па су тако у прошлој години отворена пристаништа у Смедереву и Кладову, а први крузери очекују се на пролеће – наводи се на сајту Агенције уз напомену да се пратећи показатеље у области крузинга, може очекивати више од 1050 пристајања у 2018. години.