Day: March 7, 2018

Резидба воћака

Текст: Биљана Николић, дипл.инж.пољ. у ПССС Смедерево ЗА ОБНАВЉАЊЕ РОДНОГ ДРВЕТА: Резидба воћака представља једну…