Обележен Светски дан цивилне заштите

ТЕМА КОЈА МОРА ПОСТАТИ ЗНАЧАЈНИЈА У ДРУШТВУ:

Подунавски управни округ и Одељење за ванредне ситуације у Смедереву, 1.марта организовали су свечано обележавање Светског дана цивилне заштите.

Обележавањем овог дана, Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије жели да утиче на подизање нивоа свести о значају припремљености грађана и њиховом познавању безбедносних и заштитних мера у случају елементарних непогода, техничко технолошких и других несрећа и опасности.
Према међународним стандардима цивилна заштита представља организован одговор државе на опасности које угрожавају становништво, материјална добра и животну средину. Она представља целовит систем и најшири облик припремања и учешћа становништва у хуманитарним активностима и задацима заштите и спасавања. Цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању и враћању угледа. Циљ је успостављање правовременог и ефикасног одговора друштва на изазове и ризике, формирањем оперативних снага цивилне заштите које се могу добро опремити и обучити за деловање у ванредним ситуацијама.
Управник Одељења за ванредне ситуације за Подунавски управни округ, полицијски саветник Ненад Јоцић, одржао је презентацију о улози и значају цивилне заштите и специјализованих јединица. „Имамо задовољство да обележимо овај дан у ситуацији када наша земља преко Сектора за ванредне ситуације поново успоставља неоправдано запуштени систем цивилне заштите у Србији. Цивилна заштита у нашој земљи поново добија на значају и интензивно се ради на њеном јачању и враћању угледа како би се успоставио правовремени одговор друштва на изазове и ризике у којима смо као држава изложени. Неоспорно је да цивилна заштита мора имати већи значај у систему заштите и спашавања грађана. Наше друштво мора улагати много више снаге и средстава како би се наставило са формирањем специјализованих јединица цивилне заштите као и потребних додатних снага које се ангажују у ванредним ситуацијама” навео је Јоцић.