Подељене прве пензионерске картице у Смедереву

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ КАРТИЦЕ ШАЉУ У ИСТОРИЈУ ПЕНЗИОНЕРСКЕ ЧЕКОВЕ

Крајем прошле седмице подељен први пакет од 84 пензионерске идентификационе картице, које ће убудуће као средство идентификације заменити досасдашње пензионерске чекове. У априлу почиње подела картица за пензионере са новим решењима о пензионисању, за остале коринсике картице на шалтерима ПИО фонда до краја године.

Наши најстарији суграђани неће више морати да прилажу пензиони чек као доказ да су пензионери и да своје месечне принадлежности примају од ПИО фонда Србије. Користиће нове пензионерске идентификационе картице, на којима ће, као и на личним картама или здравственим књижицама, бити сви подаци о кориснику пензије, али у електронској форми.
У Србији има 1.729.000 хиљада пензионера и сви би требало према најавама да добију нове ИД картице до краја године. Прве такве, смедеревским пензионерима поделила је градоначелница Јасна Аврамовић.
И ја сам била одушевљена када сам чула да ће сви пензиониери добити идентификационе картице и да ће са њима лакше остваривати нека своја права, али и куповати. Такође, са овом картицом, сви ви имате могућност да оставарите попусте у ДИС-у или неком другом трговинском ланцу који настаријим суграђанима нуде ниже цене у време исплате пензиија или у неким посебним акцијама. Ово је лепа акција за све пензионере. Захвалила бих се Влади Србије и министру за рад и социјална питања, Зорану Ђорђевићу, који су омогућили овако значајну погодност за све пензионере у Србији – рекла је градоначелница Смедерева, др Јасна Аврамовић,
Ја и градоначелница Смедерева, били смо у Скупшитни Србије, када је министар Ђорђевић доделио прве 84 картице за пензионере. Разлгог за мали број картица је што физички не може да се одради толики број, тако да ће оне сукцесвино бити дељене пензионерима – рекао је Милан Перић, директор смедеревске филијале ПИО фонда Србије. – Преостале картице биће подељене до краја године, а ми ћемо их делити на шалтерима ПИО фонда или у пензионерским домовима, о чему ћемо одлучити у наредном периоду, у зависности од тога шта ће бити ефикасније – рекао је Перић.
За сада је једино извесно да ће нови пензионери, уз решења о остваривању права на пензију, од априла, добијати овакве идентификационе картице.
Картице су бесплатне и уручиваће се лично, тако да ће моћи да их подигну само осигураници, који покажу личлну карту. – додаје директор смедеревске филијале ПИО фонда. – Ова картица ће моћи да се користи само лично и обавезно уз лични документ који доказује идентитет власника и корисника пензије. Пензиониери, који су примлили прве 84 ИД картице, били су обрадовани овом новотаријом, која ће им значајно помоћи при идентификацији или куповини.