Смедерево набавља систем за обавештавање и узбуњивање

ПОСЛЕ ВИШЕ ДЕЦЕНИЈА

Реч је о савременом, веома комплексном систему који би коначно, требало да обухвати и остала насељена места ван центра града, а у плану је набавка укупно 44 електронске сирене.

Од целокупне територије Смедерева само је уже језгро града покривено Системом јавног узбуњивања становништва пројектованог и изведеног од стране предузећа “ТЕГРАД” из Љубљане 1982 године. Систем чине електричне сирене, спојни путеви и опрема за предају и пријем. На територији града Смедерева монтирано је укупно 11 комада ТЕГРАД-ових електричних сирена модел ЕС-80.

Иначе, Смедерево је уз Београд, једини град у коме је покренуто обнављање оваквих система, а предуслов за то била је студија акустичности за чију је израду, из градског буџета пре две године издвојено више од 3,5 милиона динара. Након што је израђен, тај документ је уједно дао и најважнији пресек стања, а међу закључцима студије је оцена да је постојећи систем за јавно узбуњивање становништва на подручју Града Смедерева девастиран, застарео и технолошки потпуно превазиђен те се не може надоградити то јест, потребно је заменити постојећи систем новим.

Локације постојећих сирена задовољавају потребне акустичке критеријуме и могу се употребити за постављање нових електронских сирена, али је неопходно додати још седам сирена, јер је за потпуно покривање прописаним сигналом узбуне (од најмање 74 dB(C). потребно укупно 18 сирена.

Такође, неопходно је да сирене поставе и ван града, односно у свих 26 насељених места, па је јавном набавком предвиђена куповина укупно 44 електронске сирене, као и читав низ инфраструктурних радова, постављање стубова носача, израда громобранске инсталације, као и потпуно опремање алармне и репетиторске станице, набавка потребних рачунара и инсталирање софтвера за праћење и управљање системом који ће за разлику од досадашњег бити један комплетан, повезан систем савременог типа.

Према критеријумима јавне набавке, сва опрема мора да буде првокласног квалитета и задовољавајућа у смислу стандарда дефинисаних на подручју Србије, а обавеза инвеститора је да о свом трошку обезбеди сагласност РАТЕЛ-а за коришћење фреквенције радио мреже на VHF спектру.

Рок за подношење понуда је 23. август, а одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана наконм отварања приспелих понуда.

Опредељено 20 милиона динара

Иако нама пре свега у сећању због емитовања упозорења на ваздушну опасност, систем јавног обавештавања и узбуњивања има веома широку примену и заправо је најбржи и најбољи начин да се становништво упозори на све евентуалне ризике било ког типа (изливање гаса, експлозије, поплаве, пожари…). Власник система за узбуњивање је Град Смедерево који финансира опремање, а њиме управља МУП Републике Србије. У овогодишњем буџету је за ове намене предиђено 20 милиона динара.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *