Велики људи од малих ногу

СВЕТСКА БАНКА ПОМАЖЕ ВЕЋИ ОБУХВАТ ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА:

Пројекат “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” (Early Childhood Education and Care – ECEC) биће реализован и у Смедереву. На Конференцији одржанoj у Клубу народних посланика у Београду, којој је присуствовао и министар Младен Шарчевић, градононачелница Смедерева потписала уговор о гранту са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат се финансира се средствима зајма Светске банке (Међународне банке за обнову и развој).

Како је том приликом нагласио Шарчевић, реализација великог системског „Пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања“ сведочи о томе да је у фокусу ресорног министарства и предшколско образовање и васпитање. Циљ пројекта који је уз подршку Светске банке покренуло Министарство, је унапређење доступности, квалитета и услова предшколског васпитања и образовања за сву децу од рођења до 6,5 година, а нарочито за децу из друштвено осетљивих група. Добити од оваквог пројекта имају сва деца предшколског узраста и њихове породице, предшколске установе, локалне заједнице и институције државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање и образовање.

Отварајући конференцију „Велики људи од малих ногу“  Шарчевић је истакао да је министарство у процесу стратешког планирања развоја образовања у Републици Србији за наредних десет година:

У области предшколског васпитања то значи наставак започетих активности. Поносни смо што смо у претходном периоду донели низ подзаконских аката чијом се применом подржава развој квалитета праксе предшколских установа. У септембру 2018. године смо усвојили нову програмску концепцију „Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета“, чију примену системски подржавамо, кроз активности у пројекту који нас данас окупља. Одрасли имају одговорност и задатак да наше предшколске установе буду сигурна и подстицајна окружења за учење, места припадања и заједништва, места радости, игре и истраживања. На тај начин, подржавамо добробит деце и породица и доприносимо развоју наших локалних заједница и друштва у целини.

Шеф канцеларије Светске банке у Србији, Стивен Ндегва је рекао да у Србији око половина деце узраста од 3 до 5,5 година иде у предшколске установе, што је низак проценат уписа у поређењу са већином земаља чланица Европске уније где се овај проценат креће између 85 и 100 одсто:

Као и многе државе у свету, Влада Републике Србије је препознала значај раног предшколског васпитања и образовања како би деца остварила свој пуни развојни потенцијал. Прве две компоненте пројекта инклузивног предшколског васпитања и образовања имају фокус на приступу и квалитету предшколског образовања, док ће се комуникационом кампањом и грантовима општинама, подстакнути родитељи и старатељи да се активно укључе у рано васпитање и стимулацију деце на одговоран начин, са фокусом на децу из друштвено осетљивих група.

Он је изразио уверење да ће овај пројекат направити помак и да ће бољитак осетити сва деца у Србији, њихове породице и друштво у целини.

На конференцији су уручени уговори о додели грантова за 20 локалних самоуправа: Алексинац, Варварин, Вождовац, Владичин Хан, Власотинце, Зрењанин, Крагујевац, Краљево, Крушевац, Лебане, Лесковац, Мерошина, Нови Сад, Палилула, Прокупље, Смедерево, Сремска Митровица, Чукарица, Шабац, Шид.

Висина сваког гранта износи око 4.500.000 динара, и подразумева обавезу суфинансирања. Финансирањем и имплементацијом ових пројекатa биће обезбеђена значајна добит за сву децу предшколског узраста и њихове породице, локалну заједницу, као и унапређење услуга предшколских установа и институција државне управе у чијој надлежности је предшколско васпитање.

Нека од ових решења подразумевају едукативне радионице за родитеље, опремање простора у домовима здравља за боравак деце, програм предшколског васпитања у забаченим срединама, мобилна саветовалишта у циљу промовисања позитивног родитељства, информисање материјално угрожених породица на терену, боравак деце из материјално угрожених породица са децом која бораве у групама, радионице за успешно родитељство у савременим условима, посебно улоге оца, и реализацију кратких програма за децу од 1 до 6,5 година, који подстицајно утичу на развој и учење све деце, са нагласком на децу из осетљивих друштвених група.

На коференцији су такође говорили и државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Виктор Недовић,  саветник  министра Гордана Косановић, Биљана Хронеос Красавац, директор јединице за управљање пројектом и Љиљана Маролт, руководилац Групе за послове предшколског васпитања и образовања у министарству.

 

Обезбедити доступност и квалитет предшколског образовања

Пројекат инклузивног предшколског васпитања и образовања је подељен у 3 компоненте. Компонента 1 је сконцентрисана на унапређивање доступности предшколског васпитања и образовања. Компонента 2 се односи на унапређивање квалитета инклузивног предшколског васпитања и образовања, а Компонента 3 има за циљ давање подршке деци и породицама из осетљивих друштвених група путем комуникационе кампање и доделе грантова локалним самоуправама.

 

Програм траје три године

Општи циљ програма грантова јесте унапређење координације и сарадње релевантних учесника у пружању холистичких и квалитетних предшколских услуга, укључујући и оне у области здравствене заштите, здраве исхране, раног откривања промена у понашању и заостајања у развоју и стимулације и учења у периоду раног развоја, родитељима и деци од рођења до узраста од 6,5 година, с нагласком на оне из најосетљивијих друштвених група. Такође, циљ је и оснаживање родитеља и породица деце најмлађег узраста, тј. од рођења надаље, за стварање услова за холистички развој деце кроз подизање свести о значају стимулације у периоду раног развоја код куће и кроз обезбеђивање приступа одговарајућим услугама у заједници. Пројекат ће се реализовати у наредне три године.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *