Локални пут Раља Колари

ПОТПИСАН УГОВОР ЗА РАДОВЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗА:

Након окончане јавне набавке, извесно је да укупна вредност предвиђених радова  износи 17,9 милиона динара са порезом на додату вредност.

Како се наводи у саопштењу за јавност, рок за извођење је 10 календарских дана од дана увођења у посао. За радове на локалном путу Раља – Колари, биће задужена група понуђача коју чине “Шумадијапут” ДОО Београд и “Еxтра-ауто транспорт” ДОО Врбас. Судећи према конкурсној документацији, у плану је обнова дела локалног пута (на потезу дужине 1600 метара) у оквиру радова на одржавању путева у сеоским месним заједницама који су због дугогодишње употребе у великој мери деградирани. Потребно је извршити довођење постојеће подлоге на коловозу у минимално стање неопходно за одвијање нормалног и безбедног саобраћаја – наводи се у јавном позиву.

Уговор је са изабраним извођачима потписала градоначелница др Јасна Аврамовић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *