Гласање 11. јуна

СПАСОЈЕВИЋ ПОТПИСАО ОДЛУКУ О ИЗБОРИМА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:

Тога дана гласаће се за савете 37 месних заједница, осим у Луњевцу где још увек траје мандат раније изабраним члановима.

Председник Скупштине града Смедерева је одлуку којом се расписују избори у саветима месних заједница потписао у присуству новинара, објашњавајући да ће се гласати 11. јуна, али да је пре тога потребно спорвести све законом предвиђене процедуре. Међу њима је и формирање Изборне комисије која ће припремити одговарајуће материјале да би могао да се спроведе најпре поступак кандидовања, а затим и самих избора.
Желим да напоменем да ово нису страначки избори, предлагачи могу да буду само грађани, а не политичке странке, удружења грађана, владине или невладине организације. Да би неко могао да буде кандидат за члана савета месне заједнице, треба да има бирачко право и пребивалиште на територији месне заједнице за коју се кандидује. Исти су услови и за предлагаче, док је за оне који желе да гласају трећи услов да буду уписани у бирачки списак одређене месне заједнице. Подсећам да једно лице може дати потпис подршке једном кандидату, а колико ће их бити, то зависи од тога колико су грађани заинтересовани – каже председник Скупштине Богољуб Спасојевић
До 27. априла треба формирати изборне комисије које броје седам чланова и исто толико заменика, при чему три члана дају месне заједнице, а четири градоначелник.
Уколико би се догодило да у року од 10 дана од дана расписивања избора, савети не одреде чланове комисије, то ће урадити градоначелница – напомиње Спасојевић.
Месне заједнице ће добити комплетне материјале од стручне службе задужене за ову процедуру која ће се такође старати да све буде у складу са законом и важећим прописима. Уједно, савети ће добити и одређена упутства о спровођењу избора и одлуку о образовању организације и рада савета месних заједница из које се може видети целокупан поступак.
Желим да избори протекну у најбољем реду, гласаће се на постојећим бирачким местима, и желим да сви грађани узму учешће јер ови избори нису ништа мање важни од избора за одборнике. Ту се исказују кључна питања и потребе једне заједнице, тачно је да они више не могу да располажу и убирају средства, али зато могу да партиципирају у буџету града Смедерева, како би решили питања и проблеме у својим срединама – закључује председник Скупштине.
На овим изборима, гласаће се за савете 37 месних зајдница, односно свих на територији града Смедерева, осим Луњевца, чији постојећи Савет има важећи мандат у току.

Leave a Reply

Your email address will not be published.