Потребан нови затвор

У СМЕДЕРЕВУ И ЈОШ ДВА ГРАДА:

Постојећи објекти у Суботици, Новом Пазару и Смедереву не испуњавају прописане услове, а при том их немогуће адаптирати како би одговарали стандардима. Зато су у овим градовима потребни нови капацитети за смештај затвореника, оценио је заштитник грађана Милош Јанковић.

Службе заштитника грађана иначе редовно контролишу многе, па и установе за смештај затвореника како би се, по препорукама Националног механизма за превенцију тортуре, утврдило каква је пракса у Србији. Приликом посете Смедереву констатовано је да управа и запослени Завода улажу напоре да свим лицима лишеним слободе омогуће остваривање њихових законом предвиђених права.
Одлична вест је да у смислу односа према затвореницима нема примедби, али су нека њихова права ограничена баш због тога што је и простор у коме бораве скучен.
На основу извештаја који је сачињен после посете заштитника грађана, у јулу 2016, закључује се да су све просторије чисте и окречене, да део спаваона у смедеревском Окружном затвору испуњава норме, (4,25 квадратних метара по особи) али и да има оних у којима би, у случају попуњености предвиђених капацитета, по затворенику било знатно мање испод прописаног (2,41 метар или 1,52 метра у спаваони за десеторо).
Међутим, одговор из Окружног затвора је био да проблем није могуће решити је затвор смештен у старој згради о којој се стара Регионални завод за заштиту споменика и да је немогуће спровести било какве веће радове којима би се драстично изменила унутрашњост, нити је могуће поставити преградне зидове јер би то било велико оптерећење за постојећи објекат.
Слична је и ситуација када је реч о препоруци заштитника да се заједничко купатило, које чини низ тушева, без икаквих преграда, преуреди како би се затвореницима омогућила основна приватност.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.