Добра и успешна година – резултат заједничког рада

1 min read

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ >> ВЛАДИМИР КУЛАГИЋ, ДИРЕКТОР ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

На прошлонедељном скупштинском заседању одборници позиције и опозиције умногоме се, по обичају, нису сложили, али у једноме јесу. Разматрајући предлог Одлуке о снабдевању града топлотном енергијом, јединствени су били у оцени да је грејна сезона протекла мирно, упркос неповољним временским околностима, и да је испорука топлотне енергије корисницима система ЈП Грејање била квалитетна. Градоначелница др Јасна Аврамовић била је за скупштинском говорницом нешто умеренија. Сложила се са оценом да ЈП Грејање данас функционише много боље, и, што је по њеном мишљењу посебно значајно – без субвенција града.  Како на све то гледају у ЈП Грејање!? Одговор на то и многа друга питања, па и одборничка, потражили смо у разговору са Владимиром Кулагићем, директором ЈП Грејање Смедерево.

Господине Кулагићу, похвале које су могле да се чују на заседању градског парламента свакако пријају, али и обавезују!?

-Тачно је да је протекла зима била знатно оштрија и дужа од многих раније, али је такође чињеница да је услуга грејања била благовремена, довољна и квалитетна. Није било значајнијих кварова и прекида у испоруци топлотне енергије што су свакако наши корисници приметили и похвалили.
Важно је истаћи да је комплетан буџет за набавку енергента за претходну грејну сезону обезбеђен из сопствених средстава и из краткорочних кредита које је Предузеће обезбедило на тржишту.
Конкретно, финансијске помоћи за тзв. текуће субвенције није било, али је Посебним програмом ЈП Грејање Смедерево, који је урађен у складу са чл. 61. Закона о јавним предузећима, дефинисана капитална субвенција оснивача у износу од 2.000.000 динара за уградњу регулационе и мерне опреме за централни надзор и праћење рада топлотних подстаница (СЦАДА).
Похвале свакако пријају, а ја би их поделио са свим запосленима у ЈП Грејање, јер је добра и успешна година свакако резултат заједничког рада и ангажовања од припреме до реализације грејне сезоне..
Пред одборницима Скупштине града на прошлонедељном, осмом по реду, заседању нашао се и предлог нове Одлуке о снабдевању града топлотном енергијом. Шта се суштински мења овом у односу на претходну одлуку донету пре три године?
-Одлука је у основи усаглашена са законским одредбама, и то са Законом о енергетици, Законом о прекршајима, Законом о локалној самоуправи и Законом о планирању и изградњи, односно Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем.
За скупштинском говорницом, поред конкретних питања одборника, могло се чути и да су у изради одређене студије оправданости и пројекти у циљу повећања енергетске ефикасности, али и смањења концентрације штетних материја услед рада котларница. Истовремено сви релевантни подаци упућују на огроман потенцијал биомасе у Србији и окружењу. Да ли су студије завршене и на шта конкретно упућују?
-Било је ту и више одборничких питања, ако се не варам,… Прво је било око начина избора директора – што се тиче ЈП Грејање Смедерево директор је именован у складу са законском процедуром, а након расписаног конкурса, пре нешто мање од три године.
Питали су, такође, меримо ли утрошену топлотну енергију и на ком месту – одговор је да већ другу грејну сезону меримо утрошену топлотну енергију, и то на месту које је законом прописано – на граници између дистрибутивне мреже и кућне инсталације – арматура (вентили) испред измењивача топлоте у подстаници.
Интересовали су се одборници и за мерење садржаја продуката сагоревања и шта чинимо на заштити животне средине – одговор је наравно да меримо. Сваке године ангажујемо лиценцирану установу која врши мерење концентрације угљен моноксида, угљен диоксида, азотних оксида, сумпопрних оксида, садржај прашкастих материја, чађ. Највећи проблем је садржај чађи, али ту смо повећали број чишћења котлова и димњака у току грејне сезоне и на тај начин смањили утицај чађи на околину.
Од поменутих студија у току је израда Студије одрживог снабдевања града Смедерева биомасом ( коју ради немачки ГИЗ ) у склопу билатералног програма између Републике Србије и Савезне Републике Немачке, кроз програм „Развој одрживог тржишта бионерегије у Србији“, а нешто раније урађена је Анализа конверзије котларнице „Парњача“ и котларнице „Спортски центар“ са мазута на биомасу ( дрвну сечку ).У зависности од резултата горе поменуте Студије одрживог снабдевања Смедерева биомасом кренуло би се у реализацију конверзије поменутих котларница.
Поред јасне стратегије неопходно је дефинисати финансијску конструкцију за тако велика улагања. Чини се да је то и даље једна од највећих препрека?
-Финасијска конструкција за тако велика улагања у инфраструктуру била би заокружена или кредитним задужењем или кроз јавно – приватно партнерство.

Како се одвијају ремонтне активности, односно припреме система за наредну грејну сезону. Шта је све планирано да се уради и колики је обим инвестиција у ремонт опреме и топловодне мреже?
-Ремонти се одвијају у складу са утврђеним планом задовољавајућом динамиком. Обим инвестиција је сличан прошлогодишњем нивоу улагања – око 25 милиона динара, а планирани радови односе се на санацију неколико деоница топловода, ремонт четири котловске јединице, увођење СЦАДА система у 20-так преосталих топлотних подстаница, санацију великог сезонског резервоара за мазут на Папазовцу, санацију два димњака и завршетак бетонирања платоа у блоковском дворишту КО „Београдска банка“.
Шта још „Грејање“ ради кад не греје? Да ли сте, рецимо, као добри домаћини, допунили резервоаре мазутом? Да ли су коначно измирени дугови за позајмљене енергенте из ранијих сезона? Да ли редовно сервисирате кредитне обавезе? Колико вам корисници услуга у томе помажу редовним измирењем рачуна и у периоду хладних радијатора?
-Једна од наших сталних активности је фактурисање и наплата пружене услуге, како редовним платишама, тако и оним мало заборавнијим. Трудимо се да са што више информација на рачуну потпуно јасно и транспарентно свима приближимо реално стање на картицама. Нови изглед рачуна корисници су већ прихватили и похвалили. Тамо где немамо другог решења, шаљемо опомене, а ако то не уроди плодом и утужења извршитељима. Све ово даје резултате и утиче на благо повећање процента наплате већ годину дана уназад.
Сопствене обавезе редовно измирујемо, нисмо дужни ниједном нашем добављачу, а обавезе настале узимањем позајмице од банака редовно измирујемо кроз месечне ануитете.
Што се тиче враћања мазута републичким робним резервама у току је расписивање јавне набавке за те намене, очекујемо да ове године вратимо између 600 и 800 тона мазута, а набавка за текућу производњу се већ дужи низ година реализује почев од августа месеца расписивањем тендера за добављача мазута и за превозника.

Приликом последњег интервјуа најавили сте, истина незванично, позитиван годишњи финансијски резултат. Да ли је то потврђено, шта кажу званични показатељи биланса успеха предузећа?
-Прошле недеље имали смо посету екстерне ревизорске куће која је контролисала финансијски извештај о пословању ЈП Грејање Смедерево за 2016. годину. Званично одбранили смо све прокњижене промене и добијене параметре, призната нам је приказана добит од 67 милиона динара, што први пут после више од шест или седам година доводи Предузеће до ситуације да може да се похвали чињеницом да има позитиван биланс стања и већи кредитни рејтинг.
По чему је још карактеристичан садашњи тренутак у раду и пословању ЈП Грејање?
-По први пут се на свим нивоима власти, од месне заједнице до Владе Републике Србије, говори о енергетској ефикасности и потреби да се штеди примарна енергија, о улагању у термоизолацију објеката и замени дотрајале столарије, о обновљивим изворима енергије, биомаси и изградњи постројења на обновљиве изворе енергије, о конверзији постојећих котларница на фосилна горива.
Ту општу пажњу и већ озбиљна размишљања на тему милионских улагања у нову инфраструктуру морамо рационално искористити у циљу заштите животне средине и подизање квалитета и комфора живота код обичних просечних људи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.