Регионални центар домаћин бројних догађаја

1 min read

 ЈОШ ЈЕДНА ИСПУЊЕНА СЕДМИЦА:

Предавања, семинари и едукације непрестано се одвијају у Регионалном центру за усавршавање у Смедереву. И ове недеље, ту се одржава неколико важних скупова, а један од значајнијих је предавање др Игора Јеремића.

Регионални центар за стручно усавршавање протеклог викенда био је домаћин и организатор бројних скупова. Између осталог, одржана су три семинара за просветне раднике. Један је био посвећен интердисциплинарној амбијенталној настави – Завичајна школа наслеђа, који је због специфичности теме одржан у Музеју. Друга тема било је управљање финансијским резултатом привредног друштва – од креативности до злоупотребе, док је тематика трећег семинара, била примена интернета у комуникацији са ђацима.
Након тога, Регионална развојна агенција Браничево – Подунавље одржала је велики скуп коме су присуствовали представници региона из читаве Србије. У току су и редовне активности, између осталог, радионице у оквиру Научног клуба, семинари намењени превенцији конфликата, као и изложба посвећена климатским променама и потреби заштите животне средине…
Наредних недеља очекује нас изузетно значајан задатак, почетак обуке директора и професора за такозвану велику матуру, која ће се полагати од 2020. године, а обука ће се, за све школе са територије Школске управе Пожаревац, одвијати у управо у нашем Центру. Такође, бићемо реализатор обуке за директоре школа које су добиле незадовољавајућу оцену у екстерној евалуацији. Почетком марта, биће објављен и нови конкурс Центра за промоцију науке – каже мр Боривоје Јаношевић, директор Регионалног центра за усавршавање у Смедереву.
Из ове установе, суграђанима, посебан позив упућују за изузетно важно предавање др Игора Јеремића које се одржава у четвртак, 23. фебруара од 18 сати. Смeдeрeвaц, др Јеремић, пoзнaтo је и признато имe у свeту мeдицинe ширoм Eврoпe и Aмeрикe, спeциjaлистa гинeкoлoгиje и aкушeрствa, рaдиoтaлaснe дeрмaтoхирургиje и дeрмaтoeстeтикe, лицeнцирaни eдукaтoр рaдиoтaлaснe хирургиje зa Eврoпу. Говориће на више тема, међу којима су најновији дијагонстички и терапијски приступ у радиоталасном лечењу ХПВ инфекције код жена и младих девојака које нису рађале и радиоталасно уклањање кондилома (полних брадавица), промена на грлићу (раница) и преканцероза (CIN I, II, III) у локалној анестезији, које је др Јеремић у 2016. години представио на чертири светска конгреса.
О величини дела истакнутог Смедеревца, овогодишњег добитника Светосавске повеље, довољно говори податак да се његове технике рада налазе у уџбеницима медицине на факултетима у Сједињеним Америчким Државама, да највећа фабрика радиоталасних апарата у свету, „Елмон“ у Њујорку, прави уређаје за операцију по његовом нацрту и да његов рад и открића, презентована широм света на реномираним научним конгресима, представљају путоказ за многе лекаре по свету. Зато, пoзивaмo свe зaинтeресoвaнe сугрaђaнкe дa присуствуjу oвoм интeрeсaнтнoм прeдaвaњу и из првe рукe сaзнajу кoja су тo нajнoвиja сaзнaњa и тeрaпиjски приступи у oвoj oблaсти – позива Јаношевић.
Улаз на предавање је слободан.

Leave a Reply

Your email address will not be published.