Пред одборницима други овогодишњи ребаланс буџета

СУТРА ПОНОВО ЗАСЕДА СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

За четвртак, 20. јул, заказана је девета седница Скупштине града Смедерева. Дневни ред има 11 тачака, а на самом почетку заседања одборници ће разматрати две значајне теме из области финансија – предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину и Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања града Смедерева за 2015. годину, са послеревизионим извештајем о мерама исправљања града Смедерева.
Предложеним ребалансом буџета утврђује се ниво средстава од три милијарде 673 милиона динара. У односу на претходни предлаже се повећање буџетских средстава за 71 милион динара, од чега су 57,5 милиона наменска трансферна средства од републике. Део тих трансферних средстава (27,5 милиона динара) биће искоришћен за проширење капацитета Предшколске установе „Наша радост“. Другим овогодишњим ребалансом предлаже се, између осталог, смањење текуће буџетске резерве са 30 на 15 милиона динара.
На дневном реду сутрашње седнице градског парламента налази се, такође, предлог Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе града Смедерева за 2017. годину, као и предлози аката у вези са спровођењем комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево.
Оборници ће разматрати и допуне одлука о оснивању и статуту ЈП Градска стамбена агенција, као и предлоге аката из области планирања и изградње – предлог одлуке о изради измена и допуна Просторног плана града Смедерева и предлог Плана детаљне регулације Луке Смедерево.
Скупштина града изјасниће се и о предлогу одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града и одлуке о неопходности исељења са планом пресељења ради изградње пруге Смедерево – Мала Крсна, до Индустријске луке.
Градски парламент разматраће, такође, измене и допуне овогодишњих финансијских планова установа чији је оснивач град, и то Центра за културу, Народне библиотеке, Историјског архива, Музеја, Регионалног завода за заштиту споменика културе, Центра за социјални рад, Предшколске установе Наша радост и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању.

Leave a Reply

Your email address will not be published.