Нега засада након бербе

1 min read

КАКО СЕ ПРАВИЛНО ТРЕТИРА ЈАГОДА ПОСЛЕ СЕЗОНЕ:

Припрема рода јагоде за наредну годину почиње завршетком бербе. Родни потенцијал за наредну годину формира се током септембра па све до половине новембра.

У то време одвија се диференцирање цветних пупољка. Колико ће се диференцирати цветних пупољака највише зависи од примењених агротехничких мера после бербе – уклањање столона, одржавање и обрада земљишта, уништавање коровских биљака, ђубрење, наводњавање и заштита од биљних болести и штеточина.
После бербе јагоде потребно је наставити уклањање столона са живићима у више наврата све док избијају. По правилу, не треба дозволити образовање живића. Јагоде без столона и живића дају већи принос за 50-70 одсто, од оних са столонима и живићима. Столони се могу закидати ноктима, маказама или култиваторима при редовној обради земљишта. Не треба их кидати вучењем, јер се тиме повређујју бокори јагоде.
Одржавање земљишта у чистој обради обавља се ради уништавања корова и чувања влаге у земљишту. Обрада земљишта треба да је плитка (5-6 цм) због плитког кореновог система биљака и обично се комбинује са уклањањем столона. Потребно је да засад увек буде без корова.
Основно ђубрење НПК ђубривима потребно је извести у току септембра, зависно од садржаја хранљивих материја у земљишту. Најбоље је урадити агрохемијску анализу земљишта јер је то основа за правилну и рационалну примену минералног и органског ђубрива. Ђубриво је потребно унети у земљиште обрадом. Може да се обави додатно и преко листа неким од средстава са макро и микроелементима. Овај начин ђубрења може да се примени заједно са средствима за заштиту.
Наводњавање треба да буде основа савремене производње јагоде, јер ова воћна врста има великих потреба за водом због плитког кореновог система. У периоду после бербе јагоде обично се јавља сушан период када је потребно применити наводњавање ради што успешнијег формирања цветних пупољака у каснијем периоду. Наводњавање се може обављати браздицама (ширине 10-15 цм), затим натапањем по систему „кап по кап“ и вештачком кишом.
У том периоду потребно је заштитити засад од пегавости листа код оних сорти које су подложне овој болести. Прво прскање се изводи одмах после бербе, а друго почетком септембра. Ако је старије лишће јаче захваћено овом болешћу, потребно га је одмах после бербе сакупити, изнети из засада и спалити, а затим засад заштити.

Пише: Биљана Николић,
саветодавац ПССС Смедерево

Leave a Reply

Your email address will not be published.