Услуга додељена Дому за стара и незбринута лица

1 min read

ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗБОРУ СЕРВИСА ЗА ПОМОЋ У КУЋИ:

Ова установа је тиме на себе преузела обавезу да организује подршку за највише 40 корисника у Смедереву којима је, за свакодневне животне потребе, помоћ неопходна.

За услугу помоћ у кући за једночлана и довчлана старачка социјално угрожена домаћинства домаћинства биће задужен Дом за страна и незбринута лица у Смедереву. Ово је одлука града донета након расписаног јавног позива за пружаоце те врсте подршке.
Према одлуци о додели уговора, укупна средства опредељена за ову намену биће око 4,2 милиона динара, при чему један сат пружене услуге кошта 130 динара (обе вредности без ПДВ-а).
Непосредно након овог, расписан је и јавни позив за личне пратиоце деце са инвалидитетом или сметњама у развоју којима је свакодневно потребна помоћ како приликом одласка и боравка у школи, тако и за учешће у заједници, и другим слободним, културним или спортским активностима.
Пратиоци ће бити ту да деци помогну приликом коришћења превоза, орјентације у простору, током школских одмора… Предуслов је завршена обука са акредитацијом Републичког завода за социјалну заштиту.
Услуга је предвиђена за пет ђака из Смедерева, Мале Крсне и Вранова. Четворо похађа основну, а једно дете средњу Техничку школу. Пратиоци ће им бити на располагању осам сати дневно, свих дана осим викенда или током распуста.

Leave a Reply

Your email address will not be published.