Сасвим другачији мобилијар: Паметне клупе и аутобуска стајалишта

1 min read

БУДУЋНОСТ ЈЕ СТИГЛА – ПЕТРО СОЛАР ТЕХНОЛОГИЈА

Концепт новог, савременог мобилијара омогућава бесплатну енергију за најразличитије потребе корисника, а представљен је прошле недеље у Смедереву.

Сасвим логично, о овом научно – технолошком достигнућу говорило се у смедеревском Регионалном центру за усавршавање који је уједно и дом Научног клуба.
Сусрет је организовала Регионална привредна комора Пожаревац, канцеларија у Смедереву, а најважнија тема била је презентација ПетроСОЛАР производа.
Наиме, новосадска кoмпaниja Пeтрo-мoнт д.o.o. рaзвилa je интeлигeнтни и eнeргeтски нeзaвисaн мoбилиjaр (пaмeтнa aутoбускa стajaлиштa, пaмeтнe клупe и тoтeмe) кojи сe нaпaja eлeктричнoм eнeргиjoм из oбнoвљивих извoрa.
Ове системе могуће је инсталирати на најразличитијим локацијама. Тотем има сопствену расвету и независан је од других извора енергије у околини, јер се напаја путем соларних панела. То је место где се може бесплатно напунити батерија било ког мобилног уређаја, а уз опцију укључивања Вај – фај сигнала, тотем постаје и извор интернета. Уједно се може користити и као рекламни или промо пано. Осим употребе соларне, може радити и тако што ће, уз кинетичке подне плоче, генерисати електричну енергију од корака пешака који пролазе. Све те функције и могућности примењују се и када је реч о паметним клупама и стајалиштима за аутобус, која се пак, могу умрежити у јединствени градски систем који прати и пружа обавештења о аутобуским линијама, очекиваним временима доласка аутобуса, информације о квалитету ваздуха, температури, влажности, броју пешака и слично.
Осим што локације у којима су постављени чине неупоредиво атрактивнијим, међу бројним предностима оваквог мобилијара је низ еколошких бенефита, као и уштеда класичних енергената, смањење трошкова за јавну потрошњу струје, али (када је реч о стајалиштима и тотемима) и већа безбедност за учеснике у саобраћају.
Кoмплeтaн рaзвoj ПeтрoСOЛAР прoизвoдa извeo je тим дoмaћих инжeњeрa кoмпaниje Пeтрo-мoнт, нa чeлу сa aутoрoм прojeктa Joшaнoв Лaзaрoм који је и одржао презентацију у Смедереву.

Leave a Reply

Your email address will not be published.