Од септембра помоћ у кући за особе са инвалидитетом

 БИЋЕ АНГАЖОВАНЕ ТРИ НЕГОВАТЕЉИЦЕ:

Друштву за церебралну и дечију парализу поверена је услуга помоћи у кући особама са инвалидитетом.  

Ову врсту помоћи имаће 12 корисника о којима ће свакодневно бринути три неговатељице. Закон предвиђа обавезу корисника да партиципирају новчано и у овој врсти сервиса, али је за разлику од персоналне асистенције, реч о вишеструко мањем износу.
С обзиром на то да се цена формира тако да износи 5% од накнаде за туђу негу и помоћ, износ није паушално одређен (јер та накнада није иста за ве категорије корисника) али је извесно да, за корисника, услуга помоћи у кући не може бити скупља од 1200 динара месечно.
Програм ће трајати од септембра до децембра. Према детаљима из јавног позива, град Смедерево ће за ову врсту подршке социјално угроженима издвојити 857 000, а цена пружене услуге износи 337 динара по сату.
Иначе, разлика између персоналне асистенције и помоћи у кући за ОСИ, јесте у томе што асистенти читаво радно време треба да буду доступни само једном кориснику, док су неговатељице задужене за више њих (у овом случају свака ће радити са четири особе), па се разликује и квалитет и тип пружене услуге.
Тачније, помоћ у кући припада дневним услугама у заједници и није подршка самосталном животу особа са инвалидитетом јер једна домаћица ради са више корисника и то оно што пружалац услуге одреди. То су заправо само оне најосновније, базичне потребе особа са инвалидитетом за свакодневни живот код куће и нема подршке социјалном укључивању, као што је то случај код персоналне асистенције.

Leave a Reply

Your email address will not be published.