Смедеревски тим чува децу од замки „глобалног села“

ЕДУКОВАНО 100 ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ

У техничким обукама које спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација за коришћење апликације Националног контакт центра за безбедност деце на интернету, до сада је учествовало око стотину здравствених радника у Србији,  међу којима је и особље Дома здравља Смедерево.

Прекомерна употреба нових технологија и стварање зависности као последица тога, представља велики проблем на коме се мора радити како би се заштитила деца која су и најчешћи корисници интернета. Заједнички рад Националног контакт центра за безбедност деце на интернету са представницима здравственог сектора у Србији је од изузетног значаја. Приликом сарадње они су директорима, педијатрима школских диспанзера и психолозима пружили техничке инструкције за рад на апликацији које ће им убудуће помоћи у прихватању и решавању предмета које им је проследи Контакт центар. Социјални радник и председник стручног тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања Весна Емершић, каже да је тим Дома здравља Смедерево озбиљно приступио проблему и да он мора да се реши системски, а то осим едукације запослених, подразумева и обуку деце и родитеља.
„Сви стручњаци који раде непосредно са децом прошли су ту неку иницијалну обуку која се тиче свега онога што је битно за заштиту деце. Једна особа, а у овом случају сам то ја, има шифру, директно је повезана са Националним тимом и све случајеве који буду идентификовани код њих, а да су са територије општине Смедерево, прослеђују мени путем електронске поште. Ја сам у обавези да све случајеве које ми идентификујемо даље проследим њима“ – објашњава Емершић.
Један од проблема је што сада стасавају генерације чији родитељи нису имали интернет па самим тим, они и не могу да науче своју децу о безбедности на истом.
“Национални тим има идеју да спроведе едукацију деце и родитељима по школама. С обзиром на то да тим има мали број запослених, око шесторо, што је, за Србију која броји неколико милиона грађана премало, ми смо предложили на састанку да се изврши едукација стручних лица. Значи, то би била едукација едукатора, који би касније могли да обучавају децу и родитеље по градским и сеоским школама” – напомиње наша саговорница. Како истиче, кључна је едукација родитеља.
„Деца некако уче једна од других, више су спремни да слушају и да науче, али колико год да су едуковани, опет се дешава да су неопрезни и на тај начин угрожавају своју безбедност. Мислим да већина људи и не зна, али законом је забрањено да деца до тринаест година имају отворен профил на било којој друштвеној мрежи. Међутим, када дете отвори профил, оно се најчешће представља лажно и са погрешним информацијама о годишту, а оно што је кључни проблем, јесте што је то најчешће уз сагласност родитеља. Зато је важно да родитељи схвате опасност интернета и овом обуком, ми заправо желимо да их упутимо како да препознају опасност, на који начин да исконтролишу шта њихова деца раде и најважније, како да их заштите ”
Интернет као масовни медиј, присутан је у сваком дому и тако чини небезбедним свако место које су родитељи раније сматрали сигурним, јер сада, то што вам је дете код куће, не значи и да је заштићено. Зато су обуке које спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са локалним домовима здравља од велике важности и представљају прилику да деца и родитељи сазнају више о замкама и безбедности на интернету.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.