Град помаже 150 ученика и студената

ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ 65 000 ИЛИ 45 000 ДИНАРА:

Градско веће донело одлуку о броју и висини појединачних износа за студенте и средњошколце.

Укупан износ од 65 000 динара, као подстицај образовању, припашће студентима на првом и другом степену академских студија. Према критеријумима за овај вид подршке могли су да конкуришу студенти са најмањом просечном оценом 7,00 који живе у домаћинствима чији месечни приход, по члану породице не прелази 10 000 динара, а таквих је овога пута 36.
Исти износ опредељен је и за оне који су током 2016/2017 били бруцоши, уз услов да су претходну годину школовања, у овом случају средњу школу, завршили са најнижим просеком од 4,00, па ће бити додељено 16 подстицаја из ове категорије.
Без обзира на финансијско стање породице, право на новчани износ имају и најуспешнији студенти са просечном оценом 9,00, односно средњошколци са просеком од најмање 4,75 као и сви ђаци који су освојили неко од прва три места на републичким или међународним такмичењима. Уједно, ово је и најбројнија категорија коју чине 54 ђака и студента од чега је један студент са инвалидитетом.
Када је о средњошколцима реч, подстицај од 45 000 динара добиће њих 39, а намењен је ђацима са просечном оценом 4, уз правило да месечни приходи по члану домаћинства не прелазе цензус од 10 000. Иста сума намењена је и за петоро најуспешнијих (са просеком изнад 4,75 и освојеним наградама на такмичењима), као и једном ђаку са инвалидитетом.

Leave a Reply

Your email address will not be published.