У току јавни позив за уређење атарских путева

ТЕНДЕР ОТВОРЕН ДО 13. ОКТОБРА:

Град Смедерево је упутио позив извођачима заинтересованим за радове на насипању сеоских путева. Позив се односи на потесе у 27 села.

Судећи према детаљима позива, предвиђено је уређење 19 000 метара сеоских путева. Ревитализација се односи на насипање каменим материјалима оних атарских путева који су због дугогодишње употребе у великој мери деградирани за нормално одвијање саобраћаја.
Набавка предвиђа припремне радове, крчење и сечење шибља и ниског растиња, земљане радове (машинско равнање, рашчићавање и планирање пута, опоравак и стабилизацију коловозне конструкције), као и радове на одржавању система за одводњавање.
Када је о самим деоницама реч, оне су у просеку дуге око пола километра, осим када је реч о планираним радовима у селима Сараорци, Липе, Луњевац и Осипаоница.
Тако ће, у Бадљевици бити саниран атарски пут на потесу Сење брдо до Коњске и Липар слатина. У Биновцу, Селиште – Велика бара, Водњу, Бобина јаруга, у Вранову Моравски пут (главни пут), а у Врбовцу Дермановац.
У Добром Долу, требало би да буде ревитализован потес Карина бара, у Друговцу Водице и Брест, у Коларима Кључеви, затим Ревница у Куличу, атарски пут на потесу Садове у Ландолу, као и Луг који спаја Лугавчину са Сараорцима. У Липама ће се радити на Штирнику, у Луњевцу на атарском путу према гробљу, а у Малој Крсни, овом набавком је предвиђено уређење Шеварике.
Мештани Малог Орашја могу да очекују насипање потеса Царевац, Михајловчани боље услове на путу ка Луњевцу, што је у плану и када је реч о Чешљизу, путу из Осипаонице ка Скобаљу.
У Петријеву ће бити саниран потес Баре, у Радинцу Дуго поље, у Раљи Шешковац, Сараорцима Гојковац, Сеонама Дриње и Леније, у Суводолу Бизинац, Скобаљу моравску пут до Даме, Удовицама потес Баре и Морава у Шалинцу.
Рок за подношење понуда на овај јавни позив истиче 13. октобра, а комисија би одлуку о томе коме ће поверити посао требало да донесе најкасније пет дана након тога.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.