Воду чека још 20 000 људи

„МОГУ ЛИ ВОДА И ПУТ ДО СВАКОГ ДОМАЋИНСТВА?“ – РАЗГОВОР С ПОВОДОМ, ДИРЕКТОР ВОДОВОДА СРЂАН СТОЈКОВИЋ:

Исправна вода за пиће елементарна је потреба сваког човека. Делу грађана Смедерева, таква вода још увек није доступна. Управо због тога, наредни сегмент приче „Могу ли вода и пут до сваког домаћинства“ посвећујемо приказу укупног стања и покривености територије Смедерева водоводном мрежом и исправном водом за пиће, о чему говори директор ЈКП Водовод, Срђан Стојковић.

За почетак, требало би да се мало вратимо уназад, и подсетимо како је, са доласком 21. века, изгледало водоснабдевање у Смедереву. Ко је, пре тих петнаестак година, осим корисника у самом граду, имао воду за пиће за чију исправност је био задужен Водовод?
У Смедереву је од 1950. године почело организовано водоснабдевање становништва. Такође, до 2000. године огранизовано водоснабдевање постојало је у самом граду и насељу Вучак, као и у насељима Радинац, Липе, Враново и Раља из такозваног „Железариног система водонабдевања“. У то време је ЈКП Водовод Смедерево управљало и одржавало само Градски водоводни систем и такође било задужено за одржавање поменутог“Железариног система“, док је извориште „Железа“ била одговорна за производњу и квалитет воде за пиће, како за фабрику тако за поменута села.
Последње деценије се много радило на томе да исправна вода дође до свакога. У овом тренутку, ко све има такву воду, односно где је све, када говоримо о територији Смедерева, водоснабдевње под ингеренцијом и надлежношћу водовода, а ко још увек чека решење овог важног питања?
Почетком деведесетих почело се са изградњом аутономних система водоснабдевања у насељима на територији града Смедерева, а пре свега у шумадијским селима, без контроле и надлежности ЈКП . После 2000. године врши се интезивна изградња водоводне мреже и објеката водоснабдевања на територији града, тако да у овом тренутку имамо укупно 23.759 прикључака , од којих је 77 за установе, 823 за привреду, 1280 за занатлије и 21.579 за домаћинства, којим се укупно 89.898 становника снабдевају исправном водом за пиће. У истом периоду врши се пуштање у рад великог броја аутономних система водоснабдевања, који су радили, а ЈКП Водовод Смедерево је исте преузео на управљање и одржавање половином 2016. године. Што ће рећи да су данас, поред градског подручија Смедерева, на Градски систем прикључени насеља Вучак, Пертијево, Удовице, Ландол , Шалинац и Кулич, Радинац, Враново, Липе, са укупно 3.848 прикључака, а до краја године се планира прикључење Водња и Раље са 612 прикључака.
Сада мало детаљније о тим преузетим системима, како је то тачно изгледало, претпостављамо да ситуација и потребе нису биле исте у свим насељима? Где је било потребно урадити нове бунаре, где је проширење мреже било могуће припајањем на постојећи градски систем, а до кога је постројење у Шалинцу донело воду…
Аутономни системи у Шумадијском делу су дати на управљјање ЈКП, а реч је о селима Бадљевица, Биновац, Друговац, Луњевац, Мало Орашје, Михајловац, Сеоне, Суводол и Врбовац који имају укупно 2.331 прикључака. Остала насељена места на територији Смедерева, Моравски део, још увек нема организовано водоснабдевање . Изградњом новог ППВ у Шалинцу, четири нова бунара и транспортног цевовода од Шалинца до Радинца ( прва фаза) створени су делом технички услови да се насеља Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина и Сараорци са око 4.800 потенцијалних прикључака, уз изградњу транспортних цевовода и секундарне мреже у насељима, буду у будућности прикључени на Градски систем водоснабдевања. За сва насеља која то већ јесу, и за све аутономне системе, ЈКП Водовод Смедерево је надлежно, јер истим управља, одржава и одговара за квалитет воде за пиће.
Ко још, на територији града, осим житеља моравских села нема водосанабдевање о коме брине ЈКП Водовод?
Поред становништва у Моравским насељима, њих око 15.000, још око 5.102 становника нема прикључак на водоводну мрежу и то углавном на рубним подручијима града или у насељима, где је потребно продужити постојећу мрежу како би се исти прикључили. Делови града где је највећи број неприкључених корисника су МЗ Лештар, МЗ 25. Мај, МЗ Плавинац, насеље Орешац, пут за Сеоне, пут за Удовице, пут за Коларе, а ради углавном о корисницима који повремено бораве у викенд насељима. До краја године биће решен већи део водоснабдевања поменутих корисника, обзиром да су радови у току и у различитим су фазама реализације.
Када све сумирамо, који то проценат људи, од 110 000 становника у Смедереву још увек нема воду за пиће коју обезбеђује и за чију безбедност гарантује Водовод? Да ли је та „обухваћеност“ у рангу других, нама по територији и развијености сличних градова?
Од око 110.000 становника Смедерева, укупно имамо 23.759 прикључака преко, којих се укупно снабдева 89.898 становника. Остали број становника од 20.102 није прикључен на воводводни систем. Од тог броја је око 15.000 становника у делу моравских села, а осталих 5.102 становника на рубним подручијима Града или уосталим насељима на територији Града Смедерева. Иначе, покривеност услуге снабдевања водом у Републици Србији је 94,08% (податак из публикације „Водоводи у Србији“ 2014. године издате од стране Министарства Грађевине, ПКС, УЗТВ И Удружења водовода Србије). „Покривеност“ становништва водоводним системом, у надлежности ЈКП Водовод Смедерево, износи 95,36%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.