Повећање прилика за запошљавање сезонских радника

У СУСРЕТ НОВОМ ЗАКОНУ:

Интерактивни састанак 27. октобра у 12 сати, у сали Скупштине града Смедерева.

У програму Владе Републике Србије, у оквиру реформе радног законодавства, али и у циљу смањења сиве економије, напоменуто је да ће бити донет Закон о привременом ангажовању на сезонским пословима и да ће на тај начин бити легализовани сезонски радови. То подразумева увођење електронског система за једноставно пријављивање сезонског рада, по узору на мађарски модел у 2017. години.
Тим поводом Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство финансија, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Отворени регионални фонд за модернизацију општинских услуга Немачке агенције за међународни развој (ГиЗ) су потписали Меморандум о сарадњи на реализацији пројекта ‘’Повећање прилика за запошљавање сезонских радника”.
У циљу реализације наведеног, упућује се позив свим заинтересованима да присуствују интерактивном састанку који ће се одржати 27. октобра у 12 сати, у сали Скупштине града Смедерева.
Том приликом ће бити најављен нови систем, односно механизам за поједностављено запошаљавање и поједностављену уплату доприноса и пореза за сезонске раднике.
Потребно је да састанку присуствују привредници, односно власници пољопривредних газдинстава, као и сезонски радници које они ангажују, како би се кроз интерактивну комуникацију, идентификовале врсте пољопривредних послова које ће ући у будући закон, као и за које послове се траже сезонски радници, односно колика је потражња за радном снагом и које су потешкоће у вези са тим.

Leave a Reply

Your email address will not be published.