Јавна предузећа – увек неисцрпна тема…

ЗАСЕДАЛА СКУПШТИНА:

Одборници Скупштине града усвојили су, прошле недеље одлуку о расподели добити „Водовода“ и „Грејања“, као и измене предвиђених програма пословања „Водовода“, „Зеленила и гробља“ и „Тврђаве“, а нарочита полемика се водила током информације о извештају ревизора о томе у ком су степену оставрени планови пословања наших јавних предузећа за 2016.

Уз мање варнице око предлога одлуке која се односила на конверзију дуга коју Мостоградња, новосадско Привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга и Ласта, имају према локалним самоуправама, уз питања опозиције да ли је прави начин за решавање проблема неких фирми то што ће им се на овај начин „отписати“ дугови, ипак је, релативно брзо усвојена прва тачка дневног реда.
Друга је већ изазвала нешто дужу полемику, а односи се на предлог одлуке о правилима кућног реда у стамбеним зградама. Све локалне самоуправе су морале да донесу посебне одлуке којим заправо усклађују ову тематику са законским прописима државе, али је прва замерка опозиције била та да је од јануара, када су измене усвојене, прошло много времена, те да се са овом одлуком касни и да је станарима у Смедереву остављен кратак рок за велике измене до краја године. Сви одборници листом се слажу у оцени да је одлука која се односи на ово питање неопходна и да је уређење бројних питања у области становања преко потребно, али је опозиција, предлог који се нашао на заседању сматрала недореченим, па је у више наврата тражила повлачење истог са дневног реда и дораду.
Шеста тачка донела је сазнање да је добит смедеревског Водовода у 2016. износио свега 50 000 динара од чега је одлуком о расподели, половина припала оснивачу – Граду Смедереву. Добит ЈП Грејање је нешто више од 67 000 које ће бити распоређене на име покрића губитка из ранијих година.
Извештај ревизора о оствареном степену плана рада јавних предузећа изазвао је нешто оштрије полемике, али је, не по први пут, дошла до изражаја и још једна чињеница – у појединим моментима, чак и највеће критике опозиције нису велике у поређењу са оним што градоначелница може да упути на рачун директора.
Паркинг сервис је прошлу годину завршио у плусу за око четири милиона (приходи 63 милиона, расходи 59), али ревизор скреће пажњу на краткорочне обавезе које су за 21 милион, односно три пута веће од обртне имовине предузећа. На то је свакако утицала набавка монтажне гараже за коју су издвојена средства, а која се још увек не може употребити како би почела да доноси приходе јер, као што су Наше у више наврата писале, још увек стоји непостављена, због проблема са потенцијалом локацијом. Тако је, већ годину и по дана, за Паркинг сервис, монтажна гаража само расход. Прихода по том основу још нема…
У Водоводу су проблем велики губици „робе коју продаје“. Наиме, од произведених седам милиона кубних метара, фактурисано је 3,9, што представља 55%. Од тога је наплаћено 90% потраживања, односно 337 од 374 милиона. Пословни приходи у прошлох години су нижи од предвиђених, остварено је 77% плана јер је, како се наводи, потрошња била нижа од очекиване. Реализовани су финансијски приходи од 18,8 милиона што чини скоро 90%, док су расходи, у износу од 7,5 милиона били нешто виши, близу 103% од предвиђеног.
ЈКП Зеленило и гробља које је у прошлој години прошло кроз статусну промену, припајањем Чистоће и Пијаца, остварило је пословне приходе у износу од 441 милиона, што је 92% од плана, и расход од 417 милиона. Позитиван пословни резултат је 23 милиона, односно 89% од плана. Приход је мањи од предвиђеног због мањих износа на име рада зимске службе ( у плану је било 27, а остварено 9 милиона) као и мањих прихода од погребних услуга (44 планирано, реализован приход од 39 милиона). С друге стране, проценат расхода је умањен предузетим мерама штедње. Последњег дана 2016. предузеће је имало 371 запосленог на неодређено, 13 ангажованих на одређено и 18 запослених по основу уговра. Скретање пажње ревизора односило се на нејасноће услед тога што финансијски извештаји о припојеним предузећима нису упоредиви.
Грејање је премашило план пословања који износи 107% и остварило приход од 401 милион динара, док су финансијски приходи остварени у износу од 17 милиона што је у односу на план 283%. Предузеће је за ликвидност кредитно задужено на 10 милиона, а наплата је износила 80%. (прилог 1.)
Градска стамбена агенција је у извештајном периоду остварила приходе од близу 65 милиона и расходе од 64,6 милиона. Пословни приходи су 102% плана и углавном га чини наплате услуге одржавања станова. Ево и дела налаза ревизора: (прилог 2.)
Јавно предузеће Спортски центар имало је два извора финансирања, градски буџет и сопствене приходе. Остварило је приход од 19, 6 милиона и укупне расходе од 25,5 милиона. (прилог 3.)
Одборници су такође усвојили извештај о стању безбедности саобраћаја у првих шест месеци ове године, поновну одлуку о прибављању непокретности, између осталог и за објекат који би требало да буде уступљен ПУ Наша радост, као и одлуку о праву првенства закупа пољопривредног земљишта у државној својини.

Leave a Reply

Your email address will not be published.