Услуга обезбеђена за 15 корисника

ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ:

Предметном услугом су обухваћене обуке за сарадника – личног пратиоца детета, за 20 полазника, услуге личног пратиоца детета и по потреби трошкови градског и приградског превоза пратиоца, а за потребе до 15 корисника школског и предшколског узраста.

Ово је програм из домена дневних услуга у заједници за ОСИ. Циљна група којој је намењена су деца са инвалидитетом односно са сметњама у развоју, којој је неопходна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу, када је реч о кретању, одржавању личне хигијене, храњењу, облачењу и комуникацији са другима, а под условом да је укључено у васпитно – образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
Уговор са пружаоцем услуга, хуманитарном организацијом „Дечије срце“ је закључен 1. новембра. Према том документу, цена услуге личног пратиоца детета по сату је 325 динара, јавна набавка је уговорена до износа од нешто више од седам милиона, а услуга ће важити док се поменута средства не потроше.

Leave a Reply

Your email address will not be published.