Резидба винове лозе у периоду мировања

1 min read

Саветодавац: Бобан Марковић

Резидба  представља незаобилазну и основну ампелотехничку меру која се обавља у винограду. Основни циљеви ове резидбе су: Резидба  представља незаобилазну и основну ампелотехничку меру која се обавља у винограду. Основни циљеви ове резидбе су:
– регулисања раста и родности – успостављање и одржавање квалитетне вегетације и висине приноса- пројектовање броја окаца, ластара и самим тим гроздова у чокоту- регенерација старих стабала у циљу подмлађивања чокота- елиминација сувих и оштећених делова- одржавање пројектованог узгојног облика- образовање пројектованог облика стабла када се ради о младим виноградима
Резидба у периоду мировања се обавља од опадања лишћа у јесен до бубрења окаца у пролеће наредне године. Ово време почетка највише зависи од климатских услова који владају у подручју где се налазе засади. У нашим засадима који су у зони умерено-континенталне климе препорука је да се са резидбом почне крајем зимског периода односно у времену почетка марта месеца па до пред кретање сокова односно сузења. На тај начин избећићемо ризике од појаве позних екстремно ниских температура које могу да направе оштећења у виду измрзлина како окаца тако и самих ластара. Техника извођења ове операције у смедеревском виногорју, где су углавном заступљене стоне сорте грожђа, се своди на уклањање одређеног броја ластара до основе док се поједини ластари прекраћују на одређен број окаца. У зависности од дужине прекраћених ластара односно броја остављених окаца разликујемо неколико родних елемената:
– кратке кондире до 3 окаца- дуге кондире до 5 окаца- кратке лукове до 8 окаца- средње дуге лукове до 12 окаца- дуге лукове са више од 12 окаца
Резидба је углавном мешовита што подразумева остављење одређеног броја кратких кондира ( обично 2-3 ) у комбинацији са 2-3 средња лука који нам у наредној вегетацији дају род. То је такозвани Гијов начин резидбе који може да буде једнострани или двострани. Он се своди да се лук на коме се предходне године налазио род уклања до основе а да се на кондиру за замену из предходне године на коме се налазе обично два родна ластара нижи ластар реже на кратак кондир за замену а вишљи на 8-10 окаца и он ће нам служити као родни ластар у овогодишњој вегетацији. У колико се на кондиру за замену нису развили два квалитетна ластара као родни лук можемо да искористимо квалитетан ластар на родном луку из предходне вегетације који се налази при основи. Овакав начин резидбе примењивати код сората мускат хамбург, мускат италија, афус-али, молдавија и других стоних сората. Код сорте смедервка треба извршити кратку резидбу  односно резидбу кондир на кондир. Она подразумева остављање 5-6 дугих кондира које добијамо са кондира из предходне године прекраћивањем нижих квалитетних ластара на 4-5 окаца. Овакав начин резидбе уз добро примењену агротехнику гарантује обилан принос са високим квалитетом грожђа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.