О конструктивним, креативним али и деструктивним државницима

1 min read

ТРИБИНА „ВЕШТИНА ДРЖАВНИШТВА“

Вештина државништва биће тема предстојеће трибине у оквиру научно-образвног програма Центра за културу Смедерево, на којој ће говорити др Невен Цветићанин, виши научни сарадник Института друштвених наука, аутор студија „Политичка механика и вештина државништва“ и „Државништво модерног доба“.

Програм ће се одржати у понедељак, 4. децембра, са почетком у 19 сати у Концертној дворани Центра за културу Смедерево, а улаз је слободан. Током програма пажња ће бити посвећена критеријумима препознавања озбиљне државничке вештине као и природи и карактеру државника од формата као динамичног практичног мислиоца који у себи уједињује „ватру“ и „лед“, горљиву визију и хладно процењивање, страст и прорачун. У профилисању вештине државништва потврђене од „архетипских“ времена до модерног доба, Цветићанин ће указати на способност превођења хаоса у ред, нестабилности у стабилност, далековидост спрам реалних историјских склопова, уобличавање снопа историјских сила у дуготрајније друштвене и државне идентитете, смисао за успостављање равнотеже и синтезе у пољу (опречних) сила одређеног доба и „духа времена“. У опсервацијама појава у историјским и друштвено-политичким околностима модерног доба посебно место биће намењено идеологији благостања и држави благостања као нормативном и идеолошком оријентиру. Публика ће бити у прилици да чује и које су разлике између конструктивног, креативног државника и „деструктора“. У својим истраживањима Цветићанин се бавио Мојсијем и Мухамедом као фигурама у којима је оличен смисао за државништво у архетипским временима, тематизује наслеђе источне и западне мисли и представаља упечатљиве примере државништва у постигнућима Ришељеа, Наполеона, Метерниха, Бизмарка, Черчила…до Шарла де Гола у коме препознаје врхунац државничког умећа.

Leave a Reply

Your email address will not be published.