Сарадња – кључ решавања свих проблема

1 min read

У АУТОНОМНЕ СЕОСКЕ СИСТЕМЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА ИНВЕСТИРАНО МНОГО, А УЛАГАЋЕ СЕ И ДАЉЕ, АЛИ:

Изградња аутономних система водоснабдевања у насељима на територији Смедерева, првенствено у селима шумадијског потеса, почела је деведесетих година, али без контроле и надлежности Водовода. После 2000. године започиње интензивна изградња водоводне мреже. Аутономне системе у тим селима, Водовод је преузео 2016. године. Неминовно, читав тај процес прате и извесни проблеми…

Када је реч о територији Смедерева, у овом тренутку, поред самог града, на градски систем водоснабдевања прикључени су насеља Вучак, Пертијево, Удовице, Ландол, Шалинац и Кулич, Радинац, Раља, Враново и Липе.
Аутономни системи у „шумадијском делу“ су дати на управљјање ЈКП, а реч је о селима Бадљевица, Биновац, Друговац, Луњевац, Мало Орашје, Михајловац, Сеоне, Суводол и Врбовац који имају укупно 2.331 прикључака. Све то, изискивало је значајна средства:
Од почетка преузимања сеоских аутономних систем водоснабдевања ЈКП Водовод Смедерево уложио је 28.000.000 динара, од тога у одржавање и реконструкцију водоводне мреже, опреме, објеката и израде пројектне документације за легализацију водоводног система 9.000.000 динара (сопствена средства) као и за набавку и уградњу пет уређаја хлороген за производњу и хлорисање воде у вредности од 19.000.000 динара (средства из кредита КФW банке). И даље се наставља са улагањима – каже директор Водовода Срђан Стојковић.
Пре преузимања аутономних система, ЈКП Водовод Смедерево их је све обишао и направио извештаје о постојећем стању за сваки. Најкраће речено, оцена онога што су затекли била би – незадовољавајуће. Ово се пре свега односи на стање у делу хидро-машинске опреме, електро инсталација и разводних ормана, грађевинских објеката и дистрибутивне водоводне мреже. Други део проблема тиче се квалитета воде која је у неким селима била неисправна за пиће, а тешкоће је представљала и чињеница да је воде за пиће било у недовољним количинама, проблема је било и у недовољним количинама посебно у летњем пероду. Трећи део проблема су нелегални прикључци на систем као и неплаћање воде од стране корисника. Наплата је била у изузетно ниском проценту у већини села.
Све ове проблеме ЈКП Водовод Смедерево је “наследио” приликом преузимања аутономних система водоснабдевања. Решавање је почело одмах и до данас имамо решен проблем у већини села који се односе на функционалност објеката и опреме као и водоводне мреже. И даље се наставља улагање у те системе, али морам рећи, уз недовољан одзив корисника у измиривању својих дуговања према утрошеној води. У пет села је решен проблем микробиолошке неисправности воде уградњом уређаја хлороген за дезинфекцију воде и то је инвестивија која је била неопходна и однела је доста средстава. У једном селу је вода неисправна за пиће али се може користити у друге сврхе (санитарне потребе и слично), и ту ЈКП Водовод Смедерево нема пуно могућности да поправи квалитет воде, осим да се изграде објекти за прераду воде за пиће што није економски исплативо, зато се изналазе могућности прикључења тих насеља на градски систем водоснабдевања. Обзиром да су се створили технички услови, планирамо до краја године и привезивање села Водањ на градски систем водснабдевања – објашњава Стојковић.
А шта то мучи мештане наших села када је у питању водоснабдевање? Може се рећи да нема уопштеног одговора, свака средина има неку посебну ситуацију. Као што смо, раније, током пројекта „Могу ли пут и вода до сваког домаћинства“ имали прилике да чујемо и видимо, у Врбовцу се жале да је вода исувише хлорисана или „прљава“, у Бадљевици су нам казали да имају проблем са амонијаком, у Друговцу такође има проблема, тамо је вода због састава и већег присуства гвожђа и мангана мутна…
У Врбовцу постоји систем за хлорисање који ради аутоматски, концентрација хлора у мрежи се редовно контролише и она је у дозвољеним границама. Понекад се јаве проблеми у комуникацији због слабог сигнала мобилне телефоније, али се брзом реакцијом служби одржавања проблем реши и то су текући проблеми. Појава мутноће у води је због састава сирове воде и на њу се не може утицати , али се зато врши редовно испирање мреже и чишћење резервоара како би се мутноћа елеминисала. У дубоким бунарима као што су у селима “шумадијског система” појава амонијака је честа, с тим да је његово порекло геолошко, а не органско, што значи да не потиче од загађујућих материја. И на томе се ради да се обезбеди позитиван извештај од акредитованог Завода и уклони забрана о коришћењу воде за пиће. Проблематика мутноће у насељу Друговац је због састава сирове воде и потиче од гвожђа и мангана. ЈКП Водовод Смедерево је на више начина покушо да отклони мутноћу из воде, уградњом филтера најновије технологије, испирањима мреже и резервоара, регенерацијом и испирањем бунара, континуираним радом бунарских пумпи. Међутим то није у потпуности уклонило мутноћу, али је сада у оквирима дозвољених количина. Такође, планира се још једна активност у наредном периоду која би требала да уклони или значајније смањи мутноћу воде.
Веома је важно да на даље имамо сарадњу са сеоским месним заједницама како би смо заједно решавали проблеме. Морам да подсетим да су ипак они најбољи познаваоци система, јер су дуго управљали истим. Ми често и не знамо када одемо на интервенцију поправке квара, тако детаљне податке о мрежи или неком делу система и то нам доста поскупљује трошкове одржавања. Једноставно, има ствари које треба поправити и није могуће то урадити одједном. Витални делови су оспособљени и основна функционалност је задовољена. На квалитет сирове воде је тешко утицати, али се предузимају све мере да прерада буде адекватна и да у што већој мери неутралише поремећаје непрерађене воде. Морам да споменем да је важно да и корисници разумеју овај проблем па да не прикључују рецимо своје бунаре на сеоски систем. Квалитет те воде може у многоме да утиче на квалитет воде у целокупном сеоском системи, па нам се тако дешава да је приликом узорковања у бунару задовољен квалитет, а у мрежи и код појединих корисника се јавље одређени недостаци. У оваквим случајевима несавесно понашање појединих корисника може изазвати огромне проблеме. Свест о оваквим и сличним проблемима мора бити на високом нивоу. Једино тако ћемо повећати квалитет водоснабдевања, а све у корист мештана села. Тренутно радимо на томе да, у тренуцима када вода није за пиће већ се може користити као техничка, изнађемо модел по коме ће корисници плаћати утрошену воду и то за период док траје забрана. Уведена је мера константног узорковања воде и од стране интерне лабораторије ЈКП Водовод како би се, у случају неисправности, брзо интервенисало у смислу обавештавања корисника, Завода за јавно здравље и предузимале одређене мере како би се омогућило корисницима да лакше превазиђу овакве ситуације. Уклањање забране подразумева добијање три узаступна исправна узорка што је прописано Законом, и то додатно троши време и ресурсе које улаже ЈКП. Контрола воде је свакако у складу са Законом и врши се по унапред предвиђеној динамици, тако да корисници не морају да брину за квалитет. На крају да споменемо да постоје системи у којима скоро и да немамо проблема – наглашава наш саговорник.
У овом тренутку вода је здравствено неисправна у насељима Мало Орашје, Бадљевица и Биновац. У прва два проблем је присуство амонијака. Као што је речено, Водовод је добио потврду да су у питању артерски бунари и сада се чека извештај Завода за јавно здравље са мишљењем да присуство амонијака није органског порекла. Након тога, надлежни ће се обратити санитарној инспекцији и ако она прихвати изврештај, забрана коришћења воде за пиће ће моћи да буде стављена ван снаге. Када је реч о Биновцу, по први пут се јавила неисправност узорка по питању микробиологије. Уграђен је систем за дозирање хлора и како се очекује, ускоро би и ту требало да буде „скинута“ забрана.
Оно што отежава пословање Водовода у свим, па и руралнијим крајевима, јесу нерационална потрошња која, када се још удружи са илегалним приљкључцима, ствара велике губитке. Током лета смо у више наврата апеловали на кориснике да рационално троше воду, обилазили смо терен заједно са комуналном инспекцијом и опомињали их, укључујући и потрошаче у селима. Што се тиче нелегалних корисника омогућили смо свима да могу на неколико начина да се легализују, региструју прикључак или се региструју као корисници услуга ЈКП. Понекад, у периодима када су температуре високе, не постоји разумевање за потребом рационалне потрошње па су захтеви често нереални. То ме подсети на један пример од летос, у једном селу, кад су се жалили на недовољну количину воде. Мерењем је установљено да више од 50 % испумпане воде из бунара не пролази кроз водомере. То им је предочено, извршен је обилазак терена са комуналном инспекцијом и након тога се више нису жалили на недостатак воде. Значи, понекад морамо да преиспитамо и сопствене поступке – поручује директор Водовда Срђан Стојковић.

 СТАВОВИ ИЗНЕТИ У ПОДРЖАНОМ МЕДИЈСКОМ ПРОЈЕКТУ НУЖНО НЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТАВОВЕ ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ДОДЕЛИО СРЕДСТВА

Leave a Reply

Your email address will not be published.