Редовно измирење дуговања – један од предуслова за побољшање услуге водоснабдевања

1 min read

НАШ ИНТЕРВЈУ >> СРЂАН СТОЈКОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП ВОДОВОД:

Водоводу, највише дугују домаћинства и од почетка акције репрограма дуга по повољним условима, до сада се позиву на отплату одазвало око 300 корисника. Стицање навике да се измирење обавеза мора регулисати на време дуготрајан је посао и захтева међусобни сарадњу, али само на тај начин Водовод ће бити у стању да побољшава своју услугу и ради на даљем проширењу водоводне мреже – каже, за Наше новине директор Срђан Стојковић.

Ових недеља Водовод интензивно ради на побољшању наплате, у том смислу су покренуте и неке акције, колико у овом тренутку износи дуг корисника према Водоводу и ко највише дугује?

Проценат наплате за првих 10 месеци ове године је 81% од фактурисане воде за све категорије потрошача, а највише дугују потршачи из категорије домаћинства. У том делу највећу улогу има сектор корисничких послова који константно прати наше кориснике и обавештава их о њиховим дуговањима за утрошену воду. Оне најзаборавније опомињемо писаним путем, уручивањем опомена, путем медија и на све могуће начине који су нам доступни. Стварање навике код корисника да се редовно измирују дуговања је дуготрајан процес и гради се кроз узајаму сарадњу нас, као пружалаца услуге с једне стране и њих као корисника с друге.
Управо у намери да омогући потрошачима да измире дуговања, Водовод је недавно понудио посебне могућности плаћања. Кажите нам детаље о том програму.
Сви корисници који имају неизмирене рачуне за утрошену воду могу своје дуговање регулисати склапањем Споразума о отплати дуга на рате на максимално 36 рата у зависности од висине дуга, с тим да износ рате не може бити мањи од 1.000 динара. На овај начин корисник сам може да дефинише број рата за измирење дуговања, у складу са својим финансијским могућностима, уз поштовање напред наведеног услова о износу рате.

Какво је, бар у почетку, односно до сада било интересовање корисника за тај програм?

У почетку је био слабији одзив, али како је време пролазило корисници су препознали погодности које смо омогућили, па се број корисника који су склопили уговоре све више повећавао. На почетку акције, у току месеца августа, склопљено је 72 споразума, у септембру 77, а у октобру 151. Тендеција раста се наставља. Задовољни смо одзивом корисника, а и они су препознали погодности које им нудимо. Овом приликом позивамо све остале, који се нису одазвали овој акцији да искористе прилику и регулишу дуг за утрошену воду. ЈКП Водовод ће и убудуће спроводити сличне акциије, ако постоји потреба за тим, како би се олакшало грађанима у измиривању својих обавеза. Наравно, редовним измиривањем стварају се услови за одржавање квалитета вршења услуге дистрибуције воде до сваког корисника. И не само то, стварају услови за изградњу нове и реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже.

Недавно су на систем водоснабдевања Водовода прикључени и мештани Раље, како протичу даљи радови на проширењу водоводне мреже, докле се стигло, а шта је наредно у плану и када?

Реакције су позитивне. Мештани села Раља су задовољи континитетом дистрибуције воде и притисцима у мрежи. Подешавањем рада регулатора притиска омогућено је уредно водоснабдевање тако да делови насеља који су имали недовољан притисак у мрежи сада имају довољан за рад свих уређаја.
Извршена је и реконструкција виталних чворишта на мрежи, а у плану је и реконструкција дела мреже, где смо приметили да долази до кварова услед повишења притиска. Убеђен сам да ће мештани препознати уложени труд ЈКП и на време измиривати своја дуговања за утрошену воду. Такође, решавамо питање нелегалних корисника и људи се одазивају, јер су препознали повољности водоснабдевања из градског система. Наставићемо са уходавањем система и у осталим селима која су у предходном периоду повезана на ново постојење за прераду воде на изворишту “Шалинац” (Липе, Радинац и Враново). За сада је све у реду, водоснабдевање је континуално и притисци у мрежи су задовољавајући.
Што се тиче осталих активности, тренутно се ради на изради прикључка на новоизграђеној воводводној линији на Орешцу где треба да се прикључи око 40 нових корисника. У току овог месеца, у зависности од временских услова, почеће радови на изградњи нове водоводне линије у Пивској улици, реконструкцији водоводне мреже и прикључака у улици Мите Ценића, као и изградња нове водовдне мреже III висинске зоне у улицама Петријевска, Старца Вујадин и Балканској која ће омогућити прикључење нових корисника и побољшање водоснабдевања постојећих. О овоме смо и раније говорили и ЈКП Водовод ће остати доследно у својим плановима и убудуће.

Велике губитке Воводод има због нелегалних прикључака, а према информацијама са једне од претходних Скупштина, „половина воде која се произведе буде потрошена, али не буде наплаћена“. О чему се тачно ради и какав је план предузећа да се таква ситуација превазиђе?

Губици у Градском систему водоснабдевања су у просеку губитака водовода на територији Републике Србије, и они износе око 40 %. У зависности од укупне производње воде и фактурисане количине воде нашим корисницима, тај проценат варира од 40 – 45 %. Нелегални корисници према неким проценама, учествују у овом проценту са око 10%, и ЈКП, константно, предузима акције како би се тај број нелегалних корисника смањио. Што се тиче нелегалних корисника омогућили смо свима да могу на неколико начина да се легализују, региструју прикључак или буду регистровани као корисници. Све што је било у могућности ЈКП Водовод Смедерево је предузето да се свим нелегалним корисницима омогући легализација корисничког статуса. И у финасијском смислу је дата могућност да се регистрација нелеганог корисника или прикључка плати на осам рата.

Такође смо имали прилике да чујемо критике на рачун ниске добити Водовода који су Смедеревци одувек сматрали „најјачом фирмом“ међу јавним предузећима, као и замерке из локалне самоуправе које се односе на динамику исплаћивања рата за пројекат који имамо са немачком развојном банком, да су прошле године исплаћене две рате, а ове ни једна… Каква је ситуација по том питању?

То су ствари које се виде дугогодишњим радом и постављањем система на реалним основама. Одређене активности које се, рецимо, сада спроводе даће резултате у неком наредном периоду. Тако да нам преостаје да сачекамо, а за то време наставимо да остварујемо што бољу сарадњу са нашим корисницима, јер они су нама најбитнији и њихово задовољство квалитетом водоснабдевања и одвођења отпадних вода.
Плаћање рате кредита КФW банци је планиран на основу тарифног модела који је прецизирао све елементе који морају да се испоштују како би предузеће било способно да исту враћа. Неки од тих услова нису испуњени па је дошло до застоја у плаћању у предходном периоду. Предложене су мере и направљен план за враћање осталих рата кроз програм пословања у виду проширења броја корисника који ће бити прикључен на градски систем. До сада смо имали разумевања од стране локалне самоуправе и не сумњам да ће и убудуће бити тако.

У плану је још једно чишћење Петријевског колектора, због чега је то значајно и како се до сада показала инвестиција у посебно возило које треба да одржава атмосферску канализацију како обилне кише не би плавиле центар града?

У нашој надлежности није одржавање Петријевског колектора и ЈКП не поседује опрему за тако нешто, али је његово чишћење свакако важно и неопходно како би се омогућило несметано одвођење великих количина атмосферске воде приликом интезивних, обилних киша. Наше ново возило омогућиће брже и ефикасније чишћење решеткастих сливника, као и коришћење у превентивном одржавању.

Leave a Reply

Your email address will not be published.