За нас је 2017. била једна од најуспешнијих година

1 min read

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ >> ЈОВАН ЂОКИЋ, ДИРЕКТОР ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ

Укупни приходи у ГСА за 2018, планирају се у износу од 82,6 милиона динара. Највећим делом, у овом предузећу рачунају на приход од услуга и продаје производа (76 милиона). О протеклој, као и осталим плановима за наредну годину, у овом издању Наших новина, говори директор ГСА, Јован Ђокић.

Како би изгледала уопштена оцена пословања ГСА у протеклој години?

Mожемо се похвалити да је година која је на измаку свакако једна од нај успешнијих за ЈП ГСА. Свакако, то се не би могло остварити да у тим запослених ЈП ГСА, оснивач и градоначелница др Јасна Аврамовић нису имали поверење. Захваљујући њима, који су у 2017. определили средства за набавку грађевинске скеле и камиона путара и свим запосленима који су по први пут самостално обављали неке нове делатности (израда фасада ) са поносом можемо констатовати да је 2017. за нас била изузетно успешна.
Као што смо имали прилике да видимо на скупштинском заседању, план за 2017. је измењен у неким деловима (планирани приходи), али није било измена у делу који се односи на набавку добара, радове и услуге…Измена програма пословања за 2017. годину се у највећем делу односи на смањење трошкова, осносно, утрошили смо мање средстава него што је било планирано. Такође смо имали и мање прихода од планираног, у делу који се односио на димничарске услуге што надам се, следеће године неће бити случај.

Док смо још увек у 2017, да се освренемо мало и на недавно окончане рокове по којима је свака зграда до 12. децембра морала да се региструје као стамбена заједница и одлучи ко ће бити управник. Како је овај процес окончан у Смедереву? И има ли интересовања за вашу понуду, да ангажују лиценциране управнике из ГСА?

Тако је. Законски рок је био 12. децембар, али информацију о томе колико скупштина је извршило пререгистрацију и колико њих је именовало управнике немамо ми већ овлашћено лице локалне самоуправе- регистратор. Нажалост, иако ЈП ГСА има међу својим запосленима лице које поседује лиценцу за обављање тих послова, ми за сада нисмо у могућностида се бавимо и пословима организовања управљања, већ само одржавањем као и до сада. Али иако за сада не можемо да будемо организатор управљања, свакако смо на располагању свим нашим корисницима – управницима стамбених заједница и свим будућим професионалним управницима стамбених заједница 24 часа преко целе недеље.

И раније сте између осталог истицали и већу акцију уређења фасада у наредној години. Има ли неких новина по том питању и шта се још у ГСА планира када је реч о 2018? На основу плана предложеног Скупштини, видимо да рачунате на нешто већи укупан проход, тачније реч је о око 82 милиона динара, где видите простор за тај већи прилив?

Као што смо и најавили и у 2018. настављамо акцију „Ваша фасада лице нашег града“ и омогућићемо свим заинтересованим стамбеним заједницама да по повољним ценама и условима плаћања уреде своју фасаду и самим тим побољшају енергетску ефикасност своје зграде.
На основу предлога буџета Града Смедерева за 2018. годину за ЈП ГСА планирана су средства капиталних субвенција у укупном износу од пет милиона динара. Три милиона је планирано за набавку Мини воме и два путничка возила пик-ап, а два милиона за израду конструкције за магацински простор. Наше ЈП располаже дотрајалим Заставиним возилима старим преко 15 година који на жалост више нису у могућности да прођу котролу техничке исправности возила, па из тог разлога, а и из разлога што добијамо све више захтева за димничарским услугама са територија других градова, неопходно нам је било да определимо та средства за њихову набавку. Улагањем у набавку мини воме свакако планирамо да повећамо своје приходе, до сада смо скоро свакодневно имали потребе за њеним ангажовањем које су стамбене заједнице и јавна предузећа плаћале трећим лицима, тако да ће њеном набавком, поред тих средстава и додатним ангажовањем воме за сва домаћинства на територији Града и сеоских месних заједница Градска стамбена агенција остварити додатан приход.

Шта је још значајно међу приоритетима за наредну годину када је реч о пословању ГСА?

Напоменуо бих да ће, поред набавке наведених средстава намењених Техничком сектору, ЈП сопственим средствима извршити и набавку одређених техничких средстава за услугу одржавања хигијене, како бисмо првенствено подигли квалитет тих услуга који до сада није био на задовољавајућем нивоу, а самим тим и олакшали посао одржавања нашим колегиницама које те послове обављају.

Leave a Reply

Your email address will not be published.