Још већа улагања у путну инфраструктуру

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ У 2018.

За периодично одржавање локалних путева из градског буџета у 2018, биће издвојено 156 милиона динара, а за текуће поправке још 92 милиона.

Биће настављена реконструкција улице Револуције, за шта је предвиђено 4,6 милиона динара. У плану су и радови у Димитрија Туцовића, као и наставак обнове Вучачке и Кајмакчаланске улице. Обе су у другој фази обнове, за Вучачку ће бити потребно 13 милиона динара, а за Кајмакчаланску 15,8.
Када је реч о предиодичном одржавању путева на територији Смедерева, буџетом за 2018. предвиђен је износ од 27,8 милиона динара. Као посебан део плана улагања у инфраструктуру је и периодично одржавање путева у 10 сеоских месних заједница за шта би требало да буде утрошено 17 милиона динара. Одвојена ставка у плану за располагање градском касом у наредној години је и одржавање и обнова путева на релацији Ландол – Колари, део Београдског пута и део пута Суводол – Друговац – Бадљевица, са укупно предвиђеним износом од 24 милиона.
У плану је и израда пројектне докуметације за радове у улицама Старца Вујадина, Венчачка, Славонска, Карла Маркса и Револуције, све скупа у износу два милиона. На списку инфраструктурних радова је и позамашна сума од 50 милиона на име инвестиционог одржавања улица на територији града, док ће, у 2018. За наставак ревитализације атараских путева биће опредељено 10, 2 милиона динара.
Иако се финансира из других фондова, тачније средствима ЕУ, значајна је свакако и инвестиција која ће побољшати инфраструктуру у ромском насељу у Смедереву, а износи 127 милиона, од чега ће највећи део бити потребан за изградњу канализационог система.

Leave a Reply

Your email address will not be published.