За услуге социјалне заштите 247 милиона динара

ОБЛАСТ СОЦИЈАЛНЕ И ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ УБУДУЋЕ ПОСЕБНА ТЕМА:

Сходно одлуци градске Скупштине, за овај раздео у буџету ће бити опредељена значајна средства.

Иначе, ово је први пут да се та тематика на скупштинском заседању нашла као посебна тачка, а разлог за то је Уредба о наменским транфсерима о социјаној заштити. Тако су у 2018, за ове програме, градским буџетом планирана средства од 247 милиона динара.
Највећим делом, тај новац ће бити намењен за исплату једнократне новчане и других видова финансијске помоћи, јер је за те потребе опредељено 47 милиона динара. За функционисање Центра за социјални рад у овој години биће неопходно 35 милиона динара, док ће за суфинансирање организованог превоза старијих од 65 година, ђака и студената бити издвојено 40 милиона.
За рад Народне кухиње у Смедереву потребно је, на годишњем нивоу 25 милиона, док ће за програме подршке деци и породиљама из градске касе бити опредељено 17,5 милиона. Подршка рађању и родитељству ове године ће бити финансирана са 11,5 милиона, а за дотације социјално – хуманитарним удружењима планирано је још 11 милиона из градског буџета. Установа Сунце, за боравак деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју, моћи ће да рачуна на 9,7 милиона.
У Локални акциони план за Роме, побољшање услова становања за избегла и расељена лица, из буџета ће укупно бити издвојено 5,3 милиона док ће средства из буџета РС у те намене износити 21,8 милиона.
За сервисе подршке и услуге у области социјалне заштите које су намењене маргинализованим групама, укупно ће бити издвојено 18,8 милиона динара од чега је учешће града 4,3 а остатак средстава обезбеђује се из републичког буџета.

Leave a Reply

Your email address will not be published.