Прва половина грејне сезоне протекла без проблема

1 min read

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ >> ВЛАДИМИР КУЛАГИЋ, ДИРЕКТОР ЈП ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

Претходна година за ЈП Грејање је била успешна, а у овој се настављају редовне делатности уз посебне планове када је реч о промени енергената у неколико котларница у граду и преласка са мазута на еколошки повољније врсте огрева. Реч је о обимним пројектима који изискују велика средства. О томе и осталој актуелној тематици у овом предузећу, за Наше новине говори директор Владимир Кулагић.

Актуелне временске прилике тренутно нам иду на руку, температуре су пре пролећне него зимске, што вероватно олакшава и посао ЈП Грејање. Каква је тренутна ситуација и шта је обележило прва три месеца ове грејне сезоне у Смедереву?

Временски услови су нам наклоњени када је спољна температура у питању, сличан развој догађаја памтимо и 2001. године, али зима је тек пред нама и може се десити да наиђе и знатно хладнији талас (пример је фебруар 2012. године).
Ми смо тренутно негде на половини грејне сезоне, тако да већ можемо рећи да је први део протекао без неких већих проблема и кварова. Производња и дистрибуција топлотне енергије одвијали су се у складу са Одлуком о снабдевању града топлотном енергијом, а све кварове стручне службе су отклањале у току ноћи како то наши корисници не би осетили.
Посебно је потребно истаћи да је потрошња мазута била мања због повољнијих временских услова, али и да је нафта, а самим тим и мазут, достигла двоипогодишњи максимум и да је тренутна цена енергента у односу на октобар виша за 30%. Та чињеница забрињава и може да доведе до потребе да се цена услуге ускоро коригује.

У години за нама, ЈП Грејање је наставило праксу доброг пословања и унапређења квалитета услуге, радило се на више поља, када сада сумирате учињено, шта би све, према вашем мишљењу требало издвојити као најважније резултате у 2017?

Мислим да ће и 2017. година бити успешна пословна година када је финансијски резултат у питању, започет је пројекат увођења ФУК-а, припремљен је и дистрибуиран нови уговор са свим корисницима, а што се тиче постигнутих резултата на плану унапређења енергетске ефикасности издвојио бих завршетак увођења система централног надзора и праћењa рада топлотних подстаница (SCADA) у преостале четири блоковске котларнице (Папазовац, Дуд, Сењак и Центропром). Поред тога ремонтовано је осам котловских јединица, замењене су поједине критичне деонице топловода, уграђена је опрема за компензацију реактивне снаге у неколико котларница . . .

Пред крај године, Скупштина града је усвојила план рада предузећа за 2018. Посебну пажњу привлаче капитална улагања, међу њима прво које је планирано у периоду мај – октобар, набавка циркулационих пумпи, објасните нам детаљније о чему се ради и која је намена те опреме?

Дужи низ година Предузеће није улагало у набавку нове опреме када су топлотне циркулационе пумпе у питању. Усвојили смо недавно Програм пословања за 2018. годину и то сада мењамо, желимо да осавременимо опрему коју користимо, а да посебну пажњу обратимо на уштеду примарне електричне енергије када је дистрибуција топлотне енергије у питању. То управо значи набавкa пумпи са фреквентном регулацијом.

Најзначајнији пројекти су они који се односе на промену енергената у нашим котларницама, то је нешто о чему се причало извесно време, планом за 2018. видимо да се може очекивати да се у овој години то и оствари. У плану је конверзија котларнице на Сењаку на биомасу, израда пројектне документације такође за конверзију горива у котларницама Спортски центар и Парњача, затим и конверзија котларнице Београдска банка са мазута на гас по фазама. У питању су велика улагања и озбиљни пројекти, представите нам их мало детаљније…

У плану јесте конверзија горива у котларници Сењак и прелазак са мазута на биомасу. Израђена је пројектна документација за конверзију и у потпуности смо спремни да стартујемо са тим пројектом чим се створе финансијски услови.
Да би било свима јасније радимо у сарадњи са локалном самоуправом и републичком Канцеларијом за управљање јавним улагањем на припреми локација за пројекте конверзије постројења са фосилних горива на обновљиве изворе енергије – биомасу (дрвну сечку).
Поред Сењака у плану је израда постројења на биомасу на локацији Спортског центра, инсталисане снаге око 5МW. Тиме би, поред Сењака, извршили конверзију горива у још две градске котларнице (Парњача и Спортски центар) и са мазута прешли на биомасу. О значају и ефектима оваквог пројекта на утицај и заштиту животне средине не треба пуно говорити.
Како је Канцеларија за јавна улагања најавила учешће државе у оваквим инвестицијама и то по систему кључ у руке, управо очекујемо зелено светло од њих и тада крећемо у реализацију. Надамо се да ће се то десити ове године.
Потребно је нагласити да је у претходној години немачки ГИЗ урадио елаборат – Студију о могућем ланцу снабдевања Смедерева биомасом – дрвном сечком, и то је свакако од пресудног значаја за доношење одлуке о покретању пројеката конверзије горива. Што се тиче котларнице Београдска банка, због њеног положаја и величине није реална конверзија на биомасу, али јесте могућа конверзија са мазута на природни гас. Пројектна документација за то постоји од раније потребно је прилагодити је, а фазно улагање је управо планирано због високих финасијских улагања која су потребна за конверзију.

Шта ће још, осим капиталних пројеката бити главни задаци и планови ЈП Грејање у 2018?

Свакако редовна и квалитетна производња и испорука топлотне енергије нашим корисницима уз посебну бригу о заштити животне средине. Наставак улагања у подизање енергетске ефикасности на свим пољима где је то могуће, смањење непотребних трошкова, подизање процента наплате, увођење и имплементација пројекта финансијског управљања и контроле (ФУК). . .
Јако важан сегмент и један од приоритетних задатака у току 2018. године јесте и враћање раније позајмљеног мазута Републичкој дирекцији за робне резерве.

Leave a Reply

Your email address will not be published.