Завршена обнова Језавског бедема

1 min read

ОКОНЧАНИ РАДОВИ НА КУЛИ 9:

Средствима Министарства културе и информисања Републике Србије завршена је, средином децембра, комплетна обнова Језавског бедема Смедеревске тврђаве, која је у континуитету трајала од 2006. до 2017. године.

Комисијским пријемом радова 18. децембра  2017. године завршена је обнова куле 9 и тиме је у целости реализован Главни пројекат обнове Језавског бедема од куле 7 до куле 10 Смедеревске тврђаве који је Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево израдио 2010. године.
Изведени радови на кули 9 обухватили су санацију и потпуно или делимично презиђивање постојећих зубаца и парапета, као и обнову недостајућих. Изведена је санација свих оштећених и обнова свих недостајућих делова северног, источног и јужног лица куле, обнова недостајућих делова унутрашњих лица (у отвору) куле, блоковање и дерсовање свих зидова куле. Постојећи део свода куле је президан, а недостајући део обновљен. Изведена је санација свода у обе потерне, блоковање лица зидова и обнова пода у њима. Извршено је ињектирање пукотине на северном лицу куле, и израда пода од ломљених камених плоча на армирано бетонској плочи са хидроизолацијом.
Радове је у периоду од септембра до децембра 2017. године изводило Привредно друштво за изградњу, обнављање и реконструкцију грађевинских објеката „КОТО“ д.о.о. из Београда као носилац посла и Привредно друштво „Бајица“ д.о.о. из Смедерева као члан групе. Вредност изведених радова је 7.708.697,00 динара без ПДВ-а, односно 9.250.436,40 динара са ПДВ-ом.
Финансијска средстава за реализацију пројекта обезбедио је Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево на Конкурсу за финансирање или суфинанасирање пројеката у области истраживања, заштите и коришћења непокретног културног наслеђа у 2017. години који је  Министарство културе и информисања Републике Србије расписало почетком текуће године.

Leave a Reply

Your email address will not be published.