Преломна улога Немањића

1 min read

ПРОФЕСОР РАДИЋ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ:

У Центру за културу Смедерево одржано предавање историчара др Радивоја Радића „Србија-настанак краљевине“.

Током предавања угледног историчара посвећеног теми од велике важности за националну историју, описани су процеси, околности и деловања кључних актера на путу изградње српске државе у Средњем веку, тачније током 12. и почетком 13. века.
На том путу, крунисањем Стефана Немањића 1217. године и задобијањем статуса краљевине, за српску државу обезбеђен је највиши могући ниво независности и значајно је унапређена њена позиција у поретку држава тога времена, а њено учвршћивање и дефинисање везано је и за задобијање аутокефалности Српске православне цркве, до кога је дошло 1219. године. Предавање професора Радића било је осврт на то у ком смислу је дело великог жупана Стефана Немање преломно за развој српске државности и како је признање српске државе у оквирима византијског света створило основу за касније полагање права на круну од стране његовог наследника, Стефана Немањића. Нарочита пажња, посвећена је напорима браће Стефана и Саве Немањића на плану стабилизације прилика у земљи, превазилажења кризе изазване сукобом браће Стефана и Вукана, одбрани од спољашњих опасности и непријатеља, борбе за самосталност српске државе у драматично измењеним и сложеним политичким околностима након рушења Византијског царства 1204. године.
Радивој Радић редовни је професор Филозофског факултета у Београду и шеф Катедре и семинара за византологију. Предаје Историју Византије и на Филозофском факултету у Бања Луци и Филозофском факултету у Источном Сарајеву (Пале). Гостујући је професор на Православном богословском факултету у Београду. Радио је на Византолошком институту САНУ, а предавао је и Историју Старог века на Филозофском факултету Универзитета у Приштини. Превасходно се бави позновизантијском историјом и везама између Византије и јужнословенских земаља у касном Средњем веку. Учествовао је на више десетина научних скупова и објавио преко стотину научних радова. Поред академске каријере, бави се популаризацијом историјске науке.

Leave a Reply

Your email address will not be published.