Сузбијање комараца, крпеља и дератизација

ЗА СВАКУ УСЛУГУ ПОСЕБАН КОНКУРС:

Услуга систематске дезинсекције и дератизације која је предмет јавне набавке, формирана је по партијама.

Тако се сузбијање ларви комараца третманима са земље предвиђа континуирано и по потреби до септембра, на локацијама Вучачки поток, језеро на Ковачићеву, приобаље Дунава од Веслачког клуба до Марине, део Годоминског поља и другим забареним површинама од 100 хектара. Укупно, реч је о површини од 1 000 хектара. Ларвицидни третман из ваздуха обухватиће око 1800 хектара и то: Аду, приобаље Дунава до иза Ковинског моста, насеље Орешац, део Годоминског поља са каналима, Југово, приобаље Велике Мораве, Шалиначка и Радиначка језера, канал Језаве, забарене површине у градском и сеоским подручју на површини од 600 хектара. Сузбијање одраслих форми комараца са земље радиће на подручју од око 14 000 хектара (урбани део града и зелене површине у сеоским подручјима), а из ваздуха ће бити третирано 12 000 хектара.
У плану су два третмана сузбијања крпеља, (50 хектара по сваком) на пробаљу Дунава (Веслачки клуб) и Језаве (Марина), затим у тврђави, градским парковима, двориштима школа и вртића, кругу болнице и здравствених амбуланти, црквеним двориштима и спортским теренима и двориштима осталих установа на територији града.
Услуга систематске дератизације подразумева третмане у стамбеним објектима на територији читавог града, укључујући и сва приградска и сеоска насеља.
Дератизација ће бити спроведена у 15 300 сеоских домаћинстава, 19 100 градских, 2500 канализационих шахти, 650 угоститељских и трговинских објеката, 400 подрума у зградама колективно становање, као и у школама, предшколским установама, на градским сметлиштима на 11 хектара, дивљим депонијама, зеленим површинама.
Понуде се достављају до 19. априла, а рок за доношење одлуке о изабраном понуђачу је десет дана након тога.

Leave a Reply

Your email address will not be published.