СРЂАН СТОЈКОВИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

1 min read

Наплата порасла, систем се стално унапређује, наредни приоритет – канализациона мрежа

Често то заборављамо, али на огромном делу територије града Смедерева, решено је питање водоснабдевања што није случај у бројним другим местима у Србији. И не само то, ма колико топла и исцрпљујућа била лета, смедеревски Водовод послује тако да за већину потрошача није било рестрикција нити било каквих забрана. Али то што, воде у сваком тренутку има довољно, не значи да је треба расипати – подсећа директор ЈКП Водовод, Срђан Стојковић.  

Лето је у јеку, по правилу то значи и више посла за Водовод, каква је ситуација ове сезоне, претпостављам да не очекујете веће проблеме у снабдевању корисника?

Од почетка летње сезоне нисмо имали планске рестрикције испоруке воде за пиће корисницима на територији Града Смедерева који су прикључени на ГСВ, док је у појединим селима АВС ( Суводол, Бадљевица, Врбовац ) било краткотрајног нестанка воде услед прекомерне и нерационалне потрошње воде, пре свега за заливање. Сви производни капацитети су у функцији, одрађене су припреме у пролећном делу, тако да се очекује уредно водоснабдевање корисника у току летње сезоне. Прошло лето је било изузетно топло и дистрибуиране су рекордне количине воде до свих наших корисника. Тиме смо доказали да можемо да одговоримо оваквим ситуацијама. То не значи да смо се тиме задовољили, већ смо наставили са радовима на даљем унапређењу нашег система па смо тако крајем прошле и почетком ове године извели радове на следећим локацијама: улице Револуције, Мајора Тепића и Вучачка са припадајућим бочним улицама, даље, на територији МЗ 25. Мај,  у улици Црвене Армије са припадајућим бочним улицама од Славонске до Радинца, у улицама Петријевска, Старца Вујадина и Балканска. Овим радовима су створени услови за прикључење нових корисника и побољшање водоснабдевања постојећих корисника који су имали слабији притисак у мрежи, нарочито у летњим месецима.

Увек лети апелујемо на суграђане да буду рационални, да не троше воду на заливање башти, прање двориштаи силично, али, да ли се нешто мења свих ових година, имају ли ефекта ти апели?

Воде има довољно, али то не значи да је треба расипати. Потрошња воде је увек у порасту у току лета, за око 20-30%, посебно у периодима без атмосферских падавана када се она нерационално троши за заливање. ЈКП редовно упозорава кориснике да рационално троше воду на разне начине путем флајера, преко средстава јавног информисања и радом на терену. Заједно са Комуналном инспекцијом врши се обилазак терена где се корисници упозоравају да рационално троше воду.

Можете ли да нам објасните шта се у ствари догодило за рачунима и обрачунима за воду, многим нашим суграђанима није јасно о чему се ради, а и нашој редакцији је пристигло неколико притужби… У чему је забуна?

До сада су нашим корисницима издавани рачуни за утрошену воду, а од сада обрачуни, из којих се могу видети дуговања за утрошену воду за претходни период. Ове информације користе грађанима да стекну прави увид у своја дуговања. Овакав вид доставе обрачуна био је присутан код категорије потрошача – домаћинства, сада смо увели и за категорију – станари. Тиме смо изједначили доставу обрачуна за утрошену воду за сличне категорије и побољшали квалитет наших услуга, што нам је и био циљ. Стање на рачунима је обрачун утрошене воде од стране наших корисника и ништа друго. Најважније је да наши корисници, из рачуна, добијају следеће информације: задужење да текући месец, дуговање за предходни период, укупно дуговање и извршене уплате. Све на једном месту- комплетан увид у потрошњу и извршене уплате за утрошену воду.

Где Водовод и шта све тренутно ради на проширењу водоводне мреже и уопште, побољшања услова водоснабдевања у Смедереву?

ЈКП Водовод је у предходном периоду завршио радове на замени  дела постојеће и изградњи нове водоводне мреже у Ковинској улици у дужини од 1000 метара као и превезивање постојећих  кућних прикључака на нову мрежу и 23 нова прикључка на исту. Овим су корисници добили квалитетније водоснабдевање, створили су се услови и за прикључење нових корисника, а сви нелегални прикључци су регистровани и прикључени на нову мрежу. Изграђена је канализациона мрежа у улици Божурска – II фаза. Поред изградње, константно се врши реконструкција и санација постојеће мреже. Извршена је реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња дренажне канализације, све у две фазе, у Дунавској, због клизишта. Прошле године смо доста радили у селима Липе, Радинац и Враново. Ове године је реконструисан цевовод у улици Мите Ценића, делова дистрибутивног цевовда у улици 16. октобра и Црвене армије. Овим реконструкцијама је побољшан квалитет водоснабдевања и што је, такође, важно смањене је количина воде која се губи у систему, односно не приходује. Планирани радови су, до сада, реализовани у потпуности.

Које су друге, актуелне новости када је реч о наплати, регистровању нелегалних прикључака и слично?

Активности у вези регистровања нелегалних корисника и резултати су задовољавајући. Од почетка ове године, од 576 таквих, пронађених прикључака, активностима на терену и ангажовањем Комуналне инспекције, уведено је у евиденцију 358 нових корисника, док су остали у поступку. Значи да су обезбеђени сви услови да се у законским оквирима легализује корисник и региструје његова потрошња воде. Смањењем броја нелагалних корисника штитимо наше легалне кориснике и сам водоводни систем. Опште је познато да нереално већа потрошња код илегалних корисника, доводи до поремећаја у водоснабдеванју низводних регистрованих корисника, односно њихових комшија. На терену је од стране Комуналне инспекције сачињено 47 записника и 24 решења о искључењу. Обиласком терена пронађено је још 50 нелегалних корисника. Важно је напоменути да ће ово бити стална активност ЈКП Водовод у наредном периоду, све до испуњења зацртаног циља.

Каква је ситуација у смедеревским селима, да ли сва, у овом тренутку имају исправну воду за пиће? Ако је негде на снази забрана реците нам где је то тако и зашто?

На ГСВ прикључена су села Удовице, Петријево, Водањ, Ландол, Вучак, Шалинац, Кулич, Радинац, Липе, Враново и Раља, и ту нема проблема са водоснабдевањем и квалитетом воде за пиће. У селима који имају своје аутономне системе водоснабдевања је углавном уредно и сваког дана се врши побољшање водоснабдевања у сваком погледу. Што се тиче квалитета воде, повећан је садржај амонијака у селима Мало Орашје и Бадљевица, и то је присутно од изградње ових система. С времена на време,  у зависности од потрошње, појави се мало повећање концентрације гвожђа и мангана. То нису велика одступања, али ми у скалду са Правилником третирамо ту воду као техничку. У периоду када постоји забрана воде за пиће од стране санитарне инспекције, информишемо кориснике, обезбеђујемо пијаћу воду путем мобилних резервоара и цистерни и у том периоду фактуришемо воду по дефинисаној нижој цени. Овакви случајеви, у селима АСВ, нису чести, али се дешавају. Одговорно се односимо према корисницима и трудимо се да професионално одговоримо насталој ситуацији. Подсетићу да је ЈКП у предходном периоду уградило пет хлорогена за хлорисање воде и тиме је обезбеђена микробиолошка исправност воде. У августу је планирана јавна набавка система за хлорисање, из капиталних субвенција, па очекујем и да ће преостала четири села добити систем за хлорисање новије генерације.

Шта је био проблем у Луњевцу, а шта се догодило у Водњу, одатле су друштвеним мрежама кружиле фотографије тамне и мутне воде?

У селу Луњевац смо имали  неисправност воде када је дошло до квара на систему за хлорисање. Одмах смо интервенисали, на начин како је предходно наведено, квар је отклоњен, а грађанима је допремана пијаћа вода до престанка забране од стране санитарне инспекције.

Село Водањ је било прикључено на АСВ, а крајем прошле године превезан је на ГСВ, тада се појавила мутноћа у водоводној мрежи села која је отклањана испирањем комплетне мреже. На то смо упозорили кориснике и акцију испирања мреже смо радили 20 дана. То је једноставно ствар техничке природе и требало је талог у мрежи, који је настао од воде која се користила из бунара у предходном периоду, избацити  испирањем. Том приликом су уграђени и додатни подземни хидранти за испуштање воде из система како би се уклонила мутноћа. У више континуираних испирања овај талог из мреже је испран и вода у селу је исправна за пиће.

Прошло је пола године, да ли је сте задовољни учинком Водовода током половине 2018, да ли успевате да реализујете план предвиђеном динамиком? Постоје ли неки проблеми, неке отежавајуће околонсти за активности које сте предвидели?

ЈКП Водовод је велики систем, па је из тог разлога подложан инертности, тако да се све промене морају се сагледити кроз већи временски период. У мају је извршен пресек свих активности предузетих од почетка године и извршена је опсежна анализа добијених резултату у односу на исти период прошле године. Један од резултата је увођење новог система очитавања по рејонима на месечном нивоу, а последица је већи број издатих фактура потрошачима-за 62% више у односу на предходну годину у истом периоду. Наплата је за око 23% већа у односу на упoрeдљив период прошле године (IV 2018) и бележи раст. У мају месецу је проценат наплате у односу на фактурисано износио равно 90%, просек за све категорије потрошача. Оваквим приступом послу и односом са нашим корисницима, реално је очекивати, у наредном периоду, још боље резултате и подићи ниво професионалности пружених услуга нашим корисницима.

Са друге стране, потребно је доста радити на смањењу губитака у систему, техничких и административних, свести их на задовољавајући ниво и то ће бити приоритет у наредном периоду, уз напоре да се одржи висок ниво учинка на другим нивоима. Важан сегмент у функционисању ЈКП представљају и запослени, који својим ангажовањем и односу према послу доприносе пружању боље услуге нашим корисницима. Могу рећи да сам задовољан радом већине запослених, и да ћемо се као колектив трудити да у наредном периоду наше услуге подигнемо на виши ниво.

Шта у наредних шест месеци – шта је приоритет до краја године, на чему ће Водовод радити?

У наредном периоду поред текућих активности, из боље наплате ће се финансирати одржавање и изградња канализационе мреже. И то ће бити приоритет, поред предходно наведених активности. Ту има доста простора и потребе за унапређењем и изградњом нове мреже и планирано је да већина средстава из прихода „иде“ на побољшање квалитета услуга у овом делу. Подсетићу да је ЈКП преузело на одржавање прошле године око 78 километара мреже која је изграђена у предходних 10, 20 и више година, тако да је повећано издвајање средстава за њено одржавање и нормално функционисање. Тренутно ЈКП одржава око 230 километара канализационе мреже.

Нажалост, приморани смо да наставимо са активностима на искључењу нередовних платиша и дужника, а у неким случајевима уз асистеницију полиције. Са друге стране, нашим корисницима који имају неизмирене обавезе веће од 10.000 динара омогућили смо склапање споразума о отплати дуга на више месечних рата, од 6 до 36. Редовним очитавањем утрошене воде и бољом  наплатом, повећава се свест грађана о рационалнијој потрошњи воде, што је приметно у дневним извештајима о производњи и дистрибуцији. То је такође важно, јер вода је есенцијална за људе и начин на који  је ми често третирамо је обрнуто пропорционалан са њеним значајем.

Leave a Reply

Your email address will not be published.